Splošni pogoji

Splošni in posebni pogoji ter navodila za turistične aranžmaje turistične agencije Potovanja za dušo
(Za dušo d.o.o.)

Splošni in posebni pogoji ter navodila so sestavni del vseh aranžmajev Za dušo in so sestavni del pogodbe/voucherja, ki jo sklene TA Za dušo (v nadaljevanju TA Za dušo) oziroma pooblaščena agencija s potnikom, ki prijavlja naročilo za določen turistični aranžma. Kot priloga so objavljeni v katalogih, cenikih, ter na www.zaduso.si. Potnik s podpisom pogodbe potrjuje, da je seznanjen s splošnimi pogoji in navodili in z njimi nepreklicno soglaša.
Splošni pogoji veljajo le za turistične aranžmaje, ki jih organizira TA Za dušo, razen v kolikor je izrecno navedeno, da veljajo tudi za prodajo aranžmajev drugih organizatorjev. V primeru, da je v posebnih pogojih poslovanja ali posameznem programu glede katerekoli točke splošnih pogojev in navodil določeno drugače, velja navedba oz. določilo, navedena v programu.
Splošni pogoji se v delu, ki se nanaša na varstvo osebnih podatkov nanašajo tudi na uporabnike spletne strani www.zaduso.si in člane kluba Za dušo.

Organizator potovanja je potovalna agencija, ki je v pogodbi o potovanju navedena kot organizator potovanja in jamči za izvedbo objavljenega programa po vsebini aranžmaja. V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje po internetu se šteje, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je telefonsko oziroma po internetu naročil turistični aranžma. Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje TA Za dušo se nanašajo na naročnika oziroma potnika, ki je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo turističnega aranžmaja ali druge storitve. Za določene programe in kataloge veljajo poleg splošnih pogojev tudi posebni pogoji
(objavljeni spodaj pod splošnimi pogoji, spletni strani ali v katalogih).

POSEBNI POGOJI ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE
PRIJAVE

Potnik se lahko prijavi za turistični aranžma, ki ga organizira TA Za dušo, v katerikoli poslovalnici ali pooblaščeni agenciji. Ob prijavi TA Za dušo in potnik skleneta pogodbo, ki je hkrati tudi potrdilo o rezervaciji in vsebuje podatke o turističnem aranžmaju na katerega se je potnik prijavil ali pa se sklicuje na program aranžmaja, kjer so ti podatki navedeni. Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja ter plačati prijavnino in stroške akontacije za prijavo.

Skladno s cenikom, ki je objavljen na vidnem mestu v poslovalnicah, TA Za dušo za svoje storitve zaračunava naročniku standardne rezervacijske stroške in stroške za sestavo ponudbe pri prodaji turističnih aranžmajev v višini 9 € na prijavnico pri enodnevnih potovanjih in 18,00 € na prijavnico (voucher) za vse ostale turistične aranžmaje, oziroma 25,00 € pri potovanjih, pripravljenih po naročilu.
Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja navedenih v Splošnih pogojih. Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega inštrumenta, plačilo prijavnine ali njenega dela, plačilo stroškov prijave ali dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo ali prijava, ki vsebuje katerega koli izmed navedenih podatkov. V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.
Če v katalogu in na spletu ne najdete želenega kraja ali objekta, vam bomo z veseljem posredovali rezervacijo po vaši želji. Pri rezervaciji po vaši želji je potrebno položiti 25,00 € (za rezervacijo do 10 dni pred odhodom pa 30% predvidene vrednosti aranžmaja), kot garancijo za izvedbo rezervacije. V primeru vaše potrditve se vam vplačan znesek upošteva v dobro pri dokončnem plačilu, v primeru pa, da si premislite in ne potrdite rezervacije, denar zadržimo kot strošek izvedbe rezervacije.
V kolikor ste se odločili za rezervacijo z opcijo (povpraševanje ali ponudbo) s strani organizatorja, veljajo pogoji za sklenitev pogodbe, ki so označeni na opcijskem dokumentu. Opcija ne velja in ni zavezujoča v primeru višje sile ali ustavljene prodaje (»stop bookinga«). Ob rezervaciji na poizvedbo (RQ – request) potnik plača varščino v višini, ki je odvisna od lestvice stroškov odpovedi odgovornega organizatorja ter predvidenega datuma odhoda, in ki ni nižja od 42,00 €. Potnik ob prijavi podpiše pogodbo o rezervaciji (prijavnico). Na ta način postane vse, kar je navedeno v teh pogojih, oziroma pogojih odgovornega organizatorja, pravna obveznost, tako za potnika kot za organizatorja, v kolikor odgovorni organizator takšno rezervacijo po poizvedbi potrdi. Posebni akcijski darilni boni in ponudbe, ki jih podarja TA Za dušo, so unovčljivi samo ob nakupu novih aranžmajev in se ne
priznavajo za že opravljene rezervacije.

PLAČILO
Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo v poslovalnici TA Za dušo ali pri pooblaščeni agenciji oz. ko TA Za dušo prejme plačilo na transakcijski račun TA Za dušo Prijavnina in stroški rezervacije, ki jo potnik plača ob prijavi, znašajo 30% cene aranžmaja, oz. toliko, kot je navedeno v programu potovanja. Preostali del plača potnik najmanj 14 dni pred začetkom potovanja, oz. kakor je navedeno v programu. V primeru, da preostalega dela cene aranžmaja potnik ali njegovo prijavno mesto ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma, in smiselno se uporabijo določila o potnikovi odpovedi aranžmaja iz teh splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje.
Pravočasno in pravilno plačano potovanje, prijavnina in stroški prijave jamčijo potniku, pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih in navodilih za turistične aranžmaje, oziroma pod pogoji določenimi s posebnimi pogoji poslovanja ali programom, udeležbo oziroma prosto mesto na posameznem turističnem aranžmaju ali potovanju. Potnik je ob odhodu dolžan predložiti dokument o plačanem aranžmaju (pogodbo/napotnico/voucher ali/in potrdilo o vplačilu); v nasprotnem primeru lahko odgovorni na potovanju potnika ne sprejme na potovanje oz. aranžma.
Potnik lahko plača z gotovino ali z drugim predvidenim plačilnim sredstvom. V skladu s pogoji poslovanja finančnih institucij, v primeru gotovinskega ali negotovinskega plačila (kreditne kartice, maestro, BA, …) turističnega aranžmaja ali druge storitve TA Za dušo, v primeru vračila plačila TA Za dušo v nobenem primeru ne more izplačati gotovine, potnik pa lahko zahteva dobropis, ki ga agencija izvede preko banke, na potnikov TRR, če je do njega upravičen. Kadar za potnika turistični aranžma rezervira pooblaščena turistična agencija, veljajo vsa določila iz te točke tudi za pooblaščeno turistično agencijo.
Možnost plačila na obroke. Za več informacij se obrnite na naša prodajna mesta ali na naš klicni center.
Na naših prodajnih mestih vas bodo seznanili z vsemi možnostmi obročnih odplačevanj ter vam po želji pripravili informativni izračun.

CENE
Cene potovanja so določene s programom in cenikom potovanja ali letovanja in so po osebi, če ni v ponudbi drugače navedeno ter veljajo od dneva objave programa. Potnik je ob osnovni ceni turističnega aranžmaja dolžan plačati tudi vsa doplačila (letališke, luške, varnostne pristojbine, vizume, doplačila za gorivo, ipd.), ki se, v kolikor že niso všteta v osnovno ceno aranžmaja, v pogodbi o potovanju seštejejo skupaj z osnovno ceno turističnega aranžmaja ter morebitnimi neobveznimi doplačili v končno ceno in tako na podlagi pogodbe o potovanju predstavljajo končno obveznost potnika.

TA Za dušo si pridržuje pravico do spremembe cene zaradi sprememb v menjalniškem valutnem tečaju, povišanju stroškov prevoza, vključno s stroški goriva ali sprememb v pristojbinah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja, v skladu z zakonikom, ki ureja obligacijska razmerja in predpisi, ki so veljavni v Republiki Sloveniji. Povišanje cene se obračuna z enakim odstotkom, kot je prišlo do povečanja predhodno obstoječih cen, ki so bile upoštevane v kalkulaciji.
O morebitni spremembi cene potovanja TA Za dušo potnika obvesti 20 dni pred odhodom. Če zvišanje dogovorjene cene preseže 10%, ima potnik pravico razdreti pogodbo po obligacijskem zakoniku, ne da bi moral povrniti škodo. V tem primeru organizator potniku povrne vplačan znesek aranžmaja, ne povrnemo pa stroškov vizumov, cepljenj in podobno. Tako določilo v nobenem primeru ne trdi, da bodo nastopili pogoji za zvišanje cene aranžmaja.

TA Za dušo lahko v programu določi ceno aranžmaja, pri tem pa izrecno navede, da se lahko cena zviša v kolikor se bo prijavilo določeno število potnikov oziroma nastopijo drugi natančno opredeljeni pogoji. Potnik se prijavi po optimalni-ugodnejši ceni, vendar je seznanjen in nepreklicno soglaša z doplačilom razlike med optimalno in minimalno udeležbo potnikov. V primeru, da se za potovanje odloči manjše število potnikov, vas bomo o spremenjenih pogojih obvestili teden dni pred odhodom.
Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj izključujejo ter se ne seštevajo. V kolikor je predvidenih več popustov, si lahko potnik iob prijavi zbere tisti popust, ki mu najbolj ustreza. Izračuni za letalske aranžmaje so izračunani na min. 25 potnikov, za izvedbo potovanja zasnovanega na posebnem letalskem prevozu na 140 potnikov in za avtobusne aranžmaje pa min. 45 potnikov na avtobusu, kjer ni drugače navedeno. Avtobusni odhod, ki je označen z zvezdico pa pomeni, da mora biti prijavljeno najmanj 15 potnikov za odhod iz istega mesta. TA Za dušo lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene na potovanju, na kraju samem. V tem primeru TA Za dušo ne nastopa kot
organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj kot informator. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke izključno do izvajalca storitve na kraju samem. Cene doplačil so informativne narave in se lahko spremenijo.

DARILNI BONI
V poslovalnicah so na voljo tudi darilni boni. Vsi darilni boni, kuponi in drugi boni so veljavni v obdobju od datuma izdaje, do datuma, ki je naveden na bonu, oz. kuponu. V kolikor ni navedeno drugače, lahko darilne bone in kupone do datuma veljavnosti unovčite v poslovalnicah, za aranžmaje, kjer TA Za dušo nastopa kot organizator počitnic ali potovanj.

STORITVE VŠTETE V CENO ARANŽMAJA
Če program ne navaja drugače, cena aranžmaja vključuje prevozne, hotelske in gostinske storitve, navedene v programu potovanja, kot tudi organizacijo potovanja, DDV in osnovno nezgodno zavarovanje (velja samo za države EU). Če program ne določa drugače, veljajo cene posameznega turističnega aranžmaja na osebo, za nastanitev v dvoposteljnih sobah, brez zagotovila razgledov, balkonov ipd. in nudijo samo osnovni bivalni standard. V kolikor je želja po nastanitvi treh oseb v eni sobi, potnike opozarjamo, da je tretje ležišče dodatno v sobi in ni vedno enakovredno osnovnemu ležišču, vendar cena aranžmaja ostane enaka. Potniku tako omogočimo, da se izogne doplačilu za enoposteljno sobo. V kolikor so posebnosti, so navedene v ceniku pri posamezni državi. Prehrana, udobje in ostala ponudba so pod nadzorom lokalnih turističnih organizacij. Standardi turističnih ponudb med izbranimi cilji oz. državami so različni in neprimerljivi. Tudi prehrana je prilagojena lokalnim navadam. Organizator ob vsem zapisanem ne odgovarja za katerokoli ustno ali pisno
informacijo, ki jo je potnik dobil na posredniškem prodajnem mestu, prav tako ne odgovarja za informacije, ki so o posameznih objektih napisane na spletnih straneh znanega objekta, saj so tudi te informacije lokalnega značaja in ocene.
Podatki o brezžični internetni povezavi so povzeti z uradnih strani h hotela, na dan izida kataloga.
Organizator potovanja ne odgovarja za počasno ali moteno delovanje povezav v primeru preobremenjenosti ali drugih izpadov sistema.

DODATNE STORITVE
Dodatne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceni aranžmaja (opcijski dodatni izleti v organizaciji lokalnih agencij, vstopnine, posebna prehrana ipd.) ali so za njih v programu predvidena doplačila (enoposteljna soba, vizumi, letališke pristojbine ipd.), zato jih potnik plača posebej, razen če ni v programu drugače določeno. V primeru, da so k posameznemu aranžmaju razpisane dodatne storitve (posebne kategorije sob, razgledi sob, enoposteljna soba ipd.), potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi in jih doplača k ceni aranžmaja. Objavljene cene dodatnih oz. posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev ob naročilu in plačilu osnovnega aranžmaja na prijavnem mestu. Med samim potovanjem potnik doplača dodatne storitve vodji potovanja ali predstavniku TA Za dušo v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, če je med potovanjem to
storitev še mogoče naročiti, po ceni, veljavni na kraju samem.

TA Za dušo lahko v programu priporoči, da potnik plača storitve (fakultativni izleti, najem športne opreme, najem vozila ipd.), ki bodo opravljene na kraju samem. V tem primeru TA Za dušo ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj kot informator. Potnik plača storitev direktno ponudniku in odgovornemu organizatorju v kraju samem. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke izključno pri izvajalcu oziroma ponudniku storitve na kraju samem.

POTNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA POTOVANJA
Potnik ima pravico do odpovedi potovanja na prijavnem mestu, kjer se je prijavil in to obvezno v pisni obliki, sicer se odpoved potovanja ne upošteva. V primeru, ko potnik odpove aranžma, ima TA Za dušo pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved. Če potnik odpove aranžma, je dolžan TA Za dušo povrniti stroške prijavnine v višini 18,00 € na pogodbo. Višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od časa pred dnevom pričetka opravljanja storitve v katerem je potnik predložil odpoved oziroma drugače odpovedal potovanje:

LESTVICA ODPOVEDI

 • do 30 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 10% cene aranžmaja,
 • 29 do 22 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 30% cene aranžmaja,
 • 21 do 15 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 40% cene aranžmaja,
 • 14 do 8 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 60% cene aranžmaja,
 • 7 dni do vključno dneva odhoda oziroma pričetka opravljanja storitve – 100% cene aranžmaja,

Neudeležba brez odpovedi – 100% cene aranžmaja.
Lestvica odpovedi v primerih, ko TA Za dušo ni organizator turističnega aranžmaja, veljajo pri ugotavljanju višine stroškov zaradi odpovedi potovanja najmanj naslednji pogoji:

 • do 45 dni – 10% cene aranžmaja,
 • 44 do 35 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 50% cene aranžmaja,
 • 34 dni do vključno dneva pričetka opravljanja storitve – 100% cene aranžmaja.

Lestvica odpovedi za individualne rezervacije (FIT – FREE INDEPENDENT TRAVELLER):

 • do 45 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 30% cene aranžmaja,
 • 45 do 26 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 55% cene aranžmaja,
 • 25 do 11 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 80% cene aranžmaja,
 • 10 do 0 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 100% cene aranžmaja.

Navedena višina stroškov zaradi odpovedi potovanja ne velja za strošek izbranih letalskih vozovnic ter za storitve kupljene preko rezervacijskih sistemov s posebnimi pogoji kot so: hoteli, najem avtomobila, transferji, razne vstopnice, trajektni prevozi, vizumi… Za vsako tako storitev je lahko strošek odpovedi tudi 100% že na dan nakupa. Posebne pogoji so praviloma navedeni ob prijavi ali ob potrditvi ponudbe (na pogodbi), zato se v primeru potnikove odpovedi FIT aranžmaja te storitve obravnavajo ločeno od klasične lestvice odpovednih stroškov, navedenih zgoraj. Taki posebni pogoji so velikokrat določeni, ko se kupuje storitev po nižji ali znižani ceni z rezervacijskih sistemov za zgoraj navedene storitve in ne dopuščajo sprememb ali odpovedi.

Posebni pogoji za individualna potovanja in počitnice najdete pod rubriko: POSEBNI POGOJI ZA INDIVIDUALNE POČITNICE IN POTOVANJA (FIT –

FREE INDEPENDENT TRAVELLER).
Lestvica odpovedi pri potovanjih iz kataloga SVET:

 • 60 do 45 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 10 % cene aranžmaja,
 • 44 do 30 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 30 % cene aranžmaja,
 • 29 do 22 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 50 % cene aranžmaja,
 • 21 do 8 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 80 % cene aranžmaja,
 • 7 do en delovni dan do dneva pričetka opravljanja storitve – 100 % cene aranžmaja,

Neudeležba brez odpovedi 100 % cene aranžmaja.
Posebni pogoji za potovanja iz kataloga SVET, najdete pod rubriko: POSEBNI POGOJI ZA KATALOG –SVET.
Lestvica odpovedi za apartmaje, vile in svetilnike ponudnika ADRIAGATE:
Vse države in kraji iz ponudbe zasebnih apartmajev:

 • do 30 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 15 % cene aranžmaja,
 • 29 do 15 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 50 % cene aranžmaja,
 • 14 do 8 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 80 % cene aranžmaja,
 • 7 dni do vključno dneva odhoda oziroma pričetka opravljanja storitve – 100 % cene aranžmaja.

Vse države in kraji iz ponudbe nastanitev v vilah:

 • do 56 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 30 % cene aranžmaja,
 • 56 do 43 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 50 % cene aranžmaja,
 • 42 do 29 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 65 % cene aranžmaja,
 • 28 do 16 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 90 % cene aranžmaja,
 • 15 do dneva pričetka opravljanja storitve – 100 % cene aranžmaja,
 • Neudeležba brez odpovedi 100 % cene aranžmaja.

Vse države in kraji iz ponudbe nastanitev v svetilnikih:

 • do 45 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 10 % cene aranžmaja,
 • 44 do 17 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 50 % cene aranžmaja,
 • 16 dni do vključno dneva odhoda oziroma pričetka opravljanja storitve – 100 % cene aranžmaja.

LESTVICA ODPOVEDI ZA KRIŽARJENJA:
SKUPINSKI ODHODI (velja za razpisane skupinske odhode)

 • do 90 dni pred odhodom so storno stroški 100 € na potnika (za Holland America 20% vrednosti potovanja)
 • od 89 dni do 60 dni pred odhodom plača potnik 30% od vrednosti potovanja,
 • od 59 dni do 45 dni pred odhodom plača potnik 50 % od vrednosti potovanja,
 • od 44 dni do 20 dni pred odhodom plača potnik 75 % od vrednosti potovanja,
 • 19 dni pred odhodom ali manj plača potnik 100 % (na dan odhoda tudi pristaniške takse).

INDIVIDUALNI ODHODI
Lestvica stroškov odpovedi za ladijsko družbo Costa Crociere:
Križarjenje okoli sveta in njegovi deli:

 • od 90 dni do 60 dni pred odhodom plača potnik 25% od vrednosti potovanja,
 • od 59 dni do 15 dni pred odhodom plača potnik 50% od vrednosti potovanja,
 • od 14 dni do 10 dni pred odhodom plača potnik 75 % od vrednosti potovanja,
 • 9 dni pred odhodom ali manj plača potnik 100,

»Last minute deal« tarifa:
100% storno stroški od dneva potrditve do odhoda,

Vsa preostala križarjenja:

 • do 60 dni pred odhodom so storno stroški 50 € na potnika,
 • od 59 dni do 45 dni pred odhodom plača potnik 20% od vrednosti potovanja,
 • od 44 dni do 28 dni pred odhodom plača potnik 30% od vrednosti potovanja,
 • od 27 dni do 20 dni pred odhodom plača potnik 50 % od vrednosti potovanja,
 • od 19 dni do 6 dni pred odhodom plača potnik 75 % od vrednosti potovanja,
 • 5 dni pred odhodom ali manj plača potnik 100 % (dan pred odhodom plača tudi pristaniške takse).

Odhodi od aprila 2020 dalje (po sistemu basic/ comfort):
Basic cena:

 • Do 45 dni pred odhodom plača potnik 25% od vrednosti potovanja,
 • od 44 do 30 dni pred odhodom plača potnik 50% od vrednosti potovanja,
 • od 29 do 15 dni pred odhodom plača potnik 75% od vrednosti potovanja,
 • od 14 dni pred odhodom do odhoda plača potnik 100% od vrednosti potovanja.

Comfort in Deluxe cena:

 • do 45 dni pred odhodom so stroški 50 € na potnika,
 • od 45 do 30 dni pred odhodom plača potnik 25% od vrednosti potovanja,
 • od 29 do 15 dni pred odhodom plača potnik 50% od vrednosti potovanja,
 • od 14 do 5 dni pred odhodom plača potnik 75% vrednosti potovanja,
 • od 4 dni pred odhodom do odhoda plača potnik 100% od vrednosti potovanja.

Lestvica stroškov odpovedi za ladijsko družbo MSC:
Križarjenja, ki trajajo manj kot 16 dni:

 • do 60 dni pred odhodom plača vsak potnik 50 €,
 • od 59 dni do 30 dni pred odhodom plača potnik 25 % od vrednosti potovanja,
 • od 29 dni do 22 dni pred odhodom plača potnik 40 % od vrednosti potovanja,
 • od 21 dni do 15 dni pred odhodom plača potnik 60 % od vrednosti potovanja,
 • od 14 dni do 6 dni pred odhodom plača potnik 80 % od vrednosti potovanja,
 • od 5 dni prej do odhoda plača potnik 100 % od vrednosti potovanja.

Križarjenja, ki trajajo več kot 16 dni:

 • do 90 dni pred odhodom plača vsak potnik 50 €,
 • od 89 dni do 60 dni pred odhodom plača potnik 25 % od vrednosti potovanja,
 • od 59 dni do 52 dni pred odhodom plača potnik 40 % od vrednosti potovanja,
 • od 51 dni do 35 dni pred odhodom plača potnik 60 % od vrednosti potovanja,
 • od 34 do 15 dni pred odhodom plača potnik 80 % od vrednosti potovanja,
 • od 14 dni prej do odhoda plača potnik 100 % od vrednosti potovanja.

Lestvica stroškov odpovedi za ladijsko družbo Norwegian Cruise Line:
Križarjenja, ki trajajo 5 dni ali manj:

 • od 60 dni do 45 dni pred odhodom plača potnik depozit (višina depozita se razlikuje),
 • od 44 dni do 30 dni pred odhodom plača potnik 50 % od vrednosti potovanja (oz. depozit, v kolikor je ta višji),
 • od 29 dni do 15 dni pred odhodom plača potnik 75 % od vrednosti potovanja; (oz. depozit, v kolikor je ta višji),
 • 14 dni pred odhodom ali manj plača potnik 100 % od vrednosti potovanja.

Križarjenja, ki trajajo 6 dni ali več:

 • od 75 dni do 56 dni pred odhodom plača potnik depozit (višina depozita se razlikuje),
 • od 55 dni do 29 dni pred odhodom plača potnik 50 % od vrednosti potovanja (oz. depozit, v kolikor je ta višji),
 • od 28 dni do 15 dni pred odhodom plača potnik 75 % od vrednosti potovanja; (oz. depozit, v kolikor je ta višji),
 • 14 dni pred odhodom ali manj plača potnik 100 % od vrednosti potovanja.

Za praznične odhode v času Božiča in Novega leta ter za Garden Villas in suite veljajo drugačni pogoji stornacije, ki so na voljo v poslovalnici.Lestvica stroškov odpovedi za ladijsko družbo Holland America:
Križarjenja po Aziji; Africa Explorer; Australija in Nova Zelandija; Havaji, Tahiti in Marquesas (28 dni ali več);
Južna Amerika, Antarktika in Amazonija, Križarjenja po Južnem Pacifiku

 • Do 64 dni pred odhodom po pogojih ladjarja (točen znesek bo znan ob rezervaciji),
 • Od 63 do 43 dni pred odhodom plača potnik 50% od vrednosti potovanja,
 • Od 42 do 22 dni pred odhodom plača potnik 75% od vrednosti potovanja,
 • 21 dni ali manj pred odhodom plača potnik 100% od vrednosti potovanja.

Grand Voyages, Amazon Exploreer, Havaji, Tahiti & Marquesas (28 dni ali več), Incan Empires, Evropski transaktantiki (30 dni in več)

 • Od 120 do 91 dni pred odhodom po pogojih ladjarja (točen znesek bo znan ob rezervaciji),
 • Od 79 do 90 dni pred odhodom plača potnik 60% od vrednosti potovanja,
 • 75 dni ali manj pred odhodom plača potnik 100% od vrednosti potovanja.

Vsa preostala križarjenja Holland America

 • Od 75 do 57 dni pred odhodom po pogojih ladjarja (točen znesek bo znan ob rezervaciji),
 • Od 56 do 29 dni pred odhodom plača potnik 50% od vrednosti potovanja,
 • Od 28 do 16 dni pred odhodom plača potnik 75% od vrednosti potovanja,
 • 15 dni ali manj pred odhodom plača potnik 100% od vrednosti potovanja.

Pri sestavljenih programih (križarjenje, prevoz, hotelska nastanitev, izleti,…) veljajo za vsak del aranžmaja lastni splošni pogoji.
Lestvica odpovedi za križarjenja po Jadranu – KATARINA LINE:

 • do 30 dni pred odhodom so odpovedni stroški 150 € na potnika, oziroma 200 € na potnika pri deluxe križarjenjih,
 • 29 dni do 22 dni pred odhodom plača potnik 25% od vrednosti potovanja,
 • 21 dni do 15 dni pred odhodom plača potnik 50% od vrednosti potovanja,
 • znotraj 14 dni pred odhodom plača potnik 100 % od vrednosti potovanja.

Potnik nima pravice do povračila kakršnega koli deleža v primeru:

 • če se pravočasno ne prijavi v pristanišču,
 • če iz kakršnegakoli razloga predčasno zapusti križarjenje,
 • če nima veljavnih dokumentov (tako osebnih dokumentov, kot vizumov).

Splošni pogoji odpovedi za ostale ladijske družbe so na voljo v poslovalnicah.

Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi, so le-ti lahko tudi višji, kadar to pogojujejo pogoji organiziranja potovanja, ki jih organizatorju narekujejo veljavni pogoji prodaje in jih pogojujejo poslovni partnerji. Za skupinske odhode veljajo posebni splošni pogoji odpovedi. V primeru odpovedi potovanja s strani organizatorja ali potnika, potnik nima pravice do povračila stroškov, vizuma potrebnega za vstop v državo kamor naj bi se potovalo, stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani ter stroškov zavarovanja potovanja.
Pri sestavljenih programih (križarjenje, prevoz, hotelska nastanitev, izleti,…) veljajo za vsak del aranžmaja lastni splošni pogoji.

Potnik nima pravice do povračila kakršnega koli deleža v primeru:

 • če se pravočasno ne prijavi v pristanišču;
 • če iz kakršnegakoli razloga predčasno zapusti križarjenje;
 • če nima veljavnih dokumentov (tako osebnih dokumentov, kot vizumov).

Posebni pogoji za KRIŽARJENJA, najdete pod rubriko: POSEBNI POGOJI ZA KRIŽARJENJA.
Lestvica odpovedi za ponudbe – ZA DUŠO ZA MLADE/MLADI ZA DUŠO(maturantski in absolventski izleti):

 • 45 do 30 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 10% cene aranžmaja,
 • 29 do 22 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 30% cene aranžmaja,
 • 21 do 15 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 40% cene aranžmaja,
 • 14 do 8 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 60% cene aranžmaja,
 • 7 dni do vključno dneva odhoda oziroma pričetka opravljanja storitve – 100% cene aranžmaja,
 • neudeležba brez odpovedi – 100% cene aranžmaja.

Posebni pogoji za ZA DUŠO ZA MLADE, najdete pod rubriko: POSEBNI POGOJI ZA DUŠO ZA MLADE/MLADI ZA DUŠO.

V vseh primerih, ko je predmet pogodbe nakup letalskih vozovnic, ima TA Za dušo poleg stroškov odpovedi (po pogojih letalskega prevoznika) in administrativnih stroškov tudi pravico do zadržanja rezervacijske pristojbine (TSC).
Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi. Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine ne delno, ne v celoti. V kolikor potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe s TA Za dušo, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. V tem primeru je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s tem povzročil. V primeru spremembe programa na lastno željo, ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani TA Za dušo zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati
kakršne koli odškodnine ali znižanja cene.
Potnik lahko po sklenitvi pogodbe spremeni ime ali število potnikov, nastanitev, datum potovanja, pod pogojem, da je taka sprememba možna brez odpovedi aranžmaja. V primeru, da je sprememba brez odpovedi možna, zaračuna TA Za dušo potniku administrativne stroške v višini 18,00 €. Če sprememba brez odpovedi ni možna je višina stroškov spremembe aranžmaja znotraj 30 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve lahko enaka stroškom odpovedi kot navedeno v tej točki. V primerih, ko so stroški višji, zlasti kadar aranžma obsega tudi prevoz z letalom in nastanejo tudi stroški zaradi odpovedi in spremembe s strani izvajalcev pa TA Za dušo zahteva povrnitev dejanskih stroškov, ki pa so lahko tudi višji od zgoraj navedenih.

BREZPLAČNA ODPOVED – ODSTOPNINA
Kako lahko brezplačno odpovem vplačano potovanje ?

Ob prijavi lahko sklenete odstopnino/zavarovanje rizika odpovedi za primer, da se zaradi določenih nepredvidljivih okoliščin potovanja ne bi mogli udeležili. Ob izpolnitvi pogojev lahko uveljavljate vračilo vplačane kupnine za vaš rezervirani aranžma do pričetka potovanja. Odstopnina/zavarovanje rizika odpovedi velja v primeru uradnih pozivov, nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja ali smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci) in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega potrdila.
Odstopnina znaša 5% cene celotnega aranžmaja in zajema zavarovanje stroška odpovedi turističnega aranžmaja in administrativne stroške.
Za zavarovanje veljajo pogoji iz klavzule o zavarovanju rizika odpovedi z izbrano zavarovalnico, s katerimi se potnik ob sklenitvi zavarovanja izrecno strinja in so na voljo v vseh poslovalnicah.
Sporazum o odstopnini se lahko sklene samo ob potrditvi rezervacije. S programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine, oziroma, da odstopnina ni mogoča.
Goste, ki se niso odločili za sklenitev zavarovanja rizika odpovedi, prijazno opozarjamo, da ob odpovedi potovanja lahko nastanejo visoki stroški. Višina je določena v splošnih pogojih organizatorja potovanja.

TA Za dušo ima v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve administrativnih stroškov v višini 18€ na prijavnico in zneska odpovednega rizika, v primeru, ko je predmet pogodbe nakup letalske vozovnice, pa tudi rezervacijsko pristojbino (TSC), iz česar sledi, da se potniku povrne znesek pogodbenega aranžmaja, zmanjšan za TSC, administrativne stroške in odpovedni riziko. TA Za dušo ne odgovarja za morebitne dodatne stroške (vizumi, cepljenja…)
Odpoved potovanja mora potnik javiti agenciji takoj in to obvezno v pisni obliki, v 24 urah od nastanka enega od vzrokov odpovedi , oziroma najkasneje 2 uri pred odhodom na potovanja iz razloga, navedenega v prejšnjem odstavku. Kadar je razlog za odpoved potovanja tako poslabšanje zdravstvenega stanja potnika ali njegovega svojca (sorodstveno razmerje mora biti razvidno iz ustreznega dokumenta), ki potniku onemogoča potovanje, mora predložiti potrdilo osebnega zdravnika. Ne glede na plačano odstopnino ima organizator, v primeru potnikove odpovedi potovanja, pravico do povrnitve administrativnih stroškov, stroškov rezervacije in zneska vplačane odstopnine. Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot začetek potovanja in potovanja najkasneje 2 uri pred odhodom pisno ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine. S programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine, oziroma, da odstopnina ni mogoča.

Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja in potovanja pred samim pričetkom ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine.
Smatra se tudi, da potnik ni pričel potovanja oziroma da je odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni in podobno) iz kakršnihkoli razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede ali se je to zgodilo med potovanjem ali na pričetku potovanja. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi plačane odstopnine.
Pri turističnih aranžmajih, v katere ni vključen organiziran prevoz, potnik nima pravice do povračila vplačanega zneska na podlagi odpovednega rizika, če se na dan pričetka potovanja ne zglasi v nastanitvenem objektu. V primeru, ko v aranžma ni vključen organiziran prevoz, se kot začetek potovanja šteje ura, ko bi potnik lahko prevzel nastanitev (14.00)
V drugih primerih dokumentirane višje sile, ki ne spadajo med dogodke, katere krije odstopnina in zaradi katerih potnik odpove potovanje oziroma odstopi od pogodbe, ima TA Za dušo pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov, kakor tudi tistih, ki nastanejo s samo odpovedjo potovanja. Višja sila mora biti dokumentirana z veljavnimi uradnimi dokumenti in taka, da je pred sklenitvijopogodbe ni bilo mogoče predvideti ali se ji izogniti. Zahtevka za uveljavitev odstopnine ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja ali počitnic, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja ali počitnic. V primeru, da potnik sklene zavarovanje odpovedi turističnega potovanja pri kateri izmed zavarovalnic, se potnikove pravice iz naslova odstopnine uveljavljajo pri tej zavarovalnici, pri čemer se uporabljajo splošni pogoji zavarovalnice, ki so na voljo v vseh poslovalnicah.
Če se potnik na dan odhoda ne zglasi na odhodnem mestu ali v nastanitvenem objektu in rezervacije pisno ne odpove, skladno s pogodbo nima pravice do uveljavljanja vračila odstopnine. Zahtevka ni mogoče uveljavljati po začetku potovanja ali počitnic in v času trajanja potovanja ali počitnic.

ORGANIZATORJEVA ODPOVED ALI SPREMEMBA POTOVANJA
TA Za dušo si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi potovanja ali spremembe programa potovanja. TA Za dušo si pridržuje odpovedati potovanje najkasneje 7 (sedem) dni pred predvidenim odhodom, če se za potovanje ne prijavi potrebno, v programu navedeno število potnikov. Če v programu ni drugače navedeno, je najmanjše število potnikov v določenem prevoznem sredstvu naslednje:

POGOJI TA Za dušo

 • za potovanje z avtobusom – najmanj 45 potnikov v avtobusu, razen kjer je navedeno drugače
 • za potovanje na rednih letalskih progah v Evropi – najmanj 25 potnikov v posamezni skupini, razen kjer je navedeno drugače
 • za potovanje na medcelinskih letalskih progah – najmanj 15 potnikov v posamezni skupini, razen kjer je navedeno drugače
 • za potovanje s posebnimi letali, vlaki ali ladjami – najmanj 80% zasedenosti le-teh.

TA Za dušo si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za TA Za dušo pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe. TA Za dušo lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od potnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil s TA Za dušo, predvsem če se ugotovi, da je potnik namerno sporočil napačne podatke o številu potnikov ali njihovi starosti, oziroma je med potovanjem prišlo do sprememb, potnik pa o tem ni obvestil TA Za dušo.

TA Za dušo si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda oziroma do odpovedi potovanja, zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere TA Za dušo ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu. Pri turističnih aranžmajih in storitvah, kjer je bistvo pogoj za izvedbo ustrezno vreme, se odstop organizatorja od pogodbe zaradi neustreznih vremenskih pogojev šteje kot odstop od pogodbe zaradi izrednih okoliščin, oz. višje sile. TA Za dušo ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile pred in/ali med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti.
V primeru, da TA Za dušo odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene aranžmaja. V primeru odpovedi potovanja s strani TA Za dušo, potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani. O kakršnikoli naknadni spremembi programa TA Za dušo potnika nemudoma obvesti. Če TA Za dušo oziroma drug organizator potovanj odstopi od pogodbe med njenim izpolnjevanjem, ima pravico do pravičnega plačila za dogovorjene storitve. Prav tako potnik nima pravice do povračila administrativnih stroškov in zavarovanja sklenjenega pri zavarovalnici.
TA Za dušo ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud. V primeru, da stanje na kraju samem Ta Za dušone dopušča nastanitve potnikov v naročenem objektu, lahko TA Za dušo namesti potnika v istem kraju v drug objekt enake kategorije.

POTOVALNI DOKUMENTI
Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo. V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila paziti sam.
TA Za dušo za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova ne odgovarja. Potnik se mora sam informirati o veljavnih predpisih o potnih listinah, vizumih, deviznih, carinskih in zdravstvenih predpisih. TA Za dušo ne preverja državljanstva potnikov, zato je gost dolžan skrbeti, da on osebno ter njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo pogojem, predvidenim z obmejnimi carinskimi, zdravstvenimi in drugimi predpisi svoje države, kakor tudi tiste v katero ali skozi katero potuje. Potnik si zato mora pred potovanjem, oz. do roka, ki je v programu določen, pridobiti vizume za države, v katere potuje in opraviti cepljena, ki so za te države zahtevana. Če potnik te obveznosti ne izpolni, ravna TA Za dušo po določilih o potnikovi odpovedi potovanja. V primeru, da potniku ureja vizum TA Za dušo, le-ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Stroškov pridobitve vizumov TA Za dušo v tem primeru potniku ne vrača. TA Za dušo ne jamči za točnost informacij, v kolikor si potnik ureja dokumente sam. Prav tako v primeru zavrnitve vstopa v državo, ali druge ovire, ne nosi odgovornosti agencija, vse stroške nastale zaradi zavrnitve nosi potnik sam. Posredovanje TA Za dušo pri pridobitvi vizuma ni všteto v ceni potovanja, ampak se plača posebej. Smatra se, da si potnik ureja vizum sam kadar TA Za dušo ne dostavi za ureditev vizuma potrebnih dokumentov v roku določenem v programu ali ponudbi. Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni…) je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja ali letovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti, nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja zgolj potnik sam.

Potnik je dolžan spoštovati hišni red v gostinskih in hotelskih objektih ter dobronamerno sodelovati s predstavnikom organizatorja in izvajalcem storitev. Če potnik ne upošteva svojih obveznosti, odgovarja organizatorju za povzročeno škodo, organizator pa odklanja vsakršno odgovornost za škodo, ki bi jo potnik lahko utrpel v takem primeru. Na potovanju se je potnik dolžan obnašati na način, ki ne ogroža življenja ali zdravja svojih sopotnikov in ne ogroža samega poteka potovanja. V primeru, da se potnik vede v nasprotju s tem določilom, ga ima predstavnik organizatorja pravico izločiti iz nadaljnjega potovanja brez povračila kakršnihkoli stroškov, razen plačil, ki se plačujejo na kraju samem.

OBVESTILA PRED ODHODOM NA POTOVANJE
Za potovanja v organizaciji TA Za dušo potnik pejme končno obvestilo najkasneje 5 – 7 dni pred odhodom; če potnik obvestila v tem roku ne prejme mu priporočamo, da o tem obvesti prijavno mesto. Potniki prejmejo obvestilo pred potovanjem na svoj elektronski naslov (v primeru, da so ga podali ob prijavi), sicer pa obvestilo lahko prevzamejo ali naročijo na svojem prijavnem mestu, kjer je dostopno najkasneje 5 – 7 dni pred pričetkom potovanja. V primeru, ko organizira turistični aranžma drug organizator potovanja, prejme potnik obvestilo o odhodu najkasneje 2 dni pred odhodom. V primeru, da potnik do en 1 dan pred odhodom ne prejme obvestila o odhodu, ga prav tako naprošamo, da se obrne na svojo prijavno mesto. Škodo, ki bi nastala, ker bi potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov za namen izpolnitve napotnice/voucherja ali pogodbe, nosi potnik.

ZDRAVSTVENI PREDPISI
Po predpisih, ki jih določa Svetovna zdravstvena organizacija, se je za potovanje v določene države potnik dolžan cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument. Cepljenje je tudi obvezno tudi v primerih, da je tovrsten predpis sprejet po sklenitvi pogodbe o potovanja in se ne šteje kot opravičljiv razlog za prekinitev pogodbe, v kolikor ne bi obstajale kontraindikacije za potnikovo zdravje. V tem primeru je potnik dolžan predložiti zdravniško potrdilo. V primeru, da so v programu za potovanje navedena oz. zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo – rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji. TA Za dušo ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja, zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, ali programa, na katerega se je prijavil, kakor tudi ne za stroške povezane s tem.

PRTLJAGA
Organizator potovanja, agent ali posrednik niso odgovorni za prevoz prtljage, zato ne odgovarjajo za poškodovano, uničeno ali izgubljeno prtljago, prav tako ne za krajo prtljage in drugih dragocenosti v nastanitvenem objektu ali na avtobusu. Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika, hotel ali drugega neposrednega ponudnika storitve. Za prevoz posebne prtljage, kot so kolo, surf, kite, golf oprema, potapljaška oprema… mora potnik prevozniku plačati doplačilo bodisi v agenciji ali na letališču, kot predvideva ponudba. V vsakem primeru je obvezno prevoz tovrstne prtljage najaviti že ob prijavi, letalski prevoznik pa si zaradi omejitve omejene kapacitete vseeno v vsakem primeru pridržuje pravico do zavrnitve prevoza tovrstne prtljage. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi potnik sam. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage skladno z določili prevoznika, vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti, oz. po določilih letalskega prevoznika. Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. V primeru izgube prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz, ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino, po predpisih, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. TA Za dušo ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage in drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz nastanitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.).

TOČNOST PREVOZNIKOV
TA Za dušo ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem in morskem prevozu, kadar se le-ta opravlja z javnimi prevoznimi sredstvi, na rednih ali izrednih potniških prevozih ali plovbah. Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med potnikom in prevoznikom, ki stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva. TA Za dušo ne odgovarja za škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza ali prevoznega sredstva. TA Za dušo si pridržuje pravico do sprememb ki nastopijo zaradi različnih tehničnih in organizacijskih razlogov. Prav tako lahko pride do zamud, ki so največkrat posledica preobremenjenosti v cestnem in ladijskem prometu, stavk in slabega vremena, nanje pa organizator nima vpliva. Kvaliteta prevoznih sredstev je praviloma in v kolikor ni v programu drugače navedeno, povprečne lokalne kategorije.

Vsi letalski prevozi so izključno v pristojnosti letalskih družb in nanje agencija nima vpliva. Letalski prevoznik lahko spremeni ceno in čas prevozov, letaliških in varnostnih pristojbin in dodatka za gorivo brez predhodnih obvestil. Enako lahko spremeni pogoje prenosa dovoljene prtljage, tako ročne, kot oddane, postopek kontrole potnikov in prtljage. Pravica letalskega prevoznika je, da zaradi tehničnih ali organizacijskih razlogov spremeni dan, čas leta, vrsto letala ali ponudi nadomestni let. Iz teh in iz organizacijskih razlogov (uporaba drugega letalskega prevoznika, zaradi zasedenosti kapacitet, spremembe cene) si dovoljujemo pravico do spremembe kraja, datuma, časa leta, vrste letala, letalskih linij (npr. trikotni leti, dodatna vmesna pristajanja, menjava letališča…). Prvi in zadnji dan po programu sta vedno namenjena potovanju (letalski prevoz, transfer). Spremembe letov lahko nastanejo tudi v času, ko je katalog že izdan, zato so dnevi in časi letov informativni in določeni več mesecev vnaprej pred vašim odhodom. Zato so vsi podatki navedeni v katalogu zgolj informativne
narave in niso obvezujoči. Točen razpored poletov in končne informacije bodo objavljeni na naših spletnih straneh oziroma vas boste o morebitnih spremembah sproti obveščali. Zamude letov prav tako niso v pristojnosti agencija. Do zamude letalskih prevoznikov lahko prihaja zaradi različnih razlogov: nujna vzdrževalna dela, stavke, slabe vremenske razmere, obremenitve zračnega prostora in tehnično operativnih težav.Za dodatne stroške ali neizkoriščeno storitev ter drugo škodo, ki nastane zaradi zamude letalskega prevoznika, žal ne sprejemamo odgovornosti. Prosimo upoštevajte, da ima varnost potnikov prednost pred točnostjo poletov. Letalske vozovnice potniki prejmejo za odhod in vrnitev običajno na letališču od našega predstavnika skupaj z vsemi potnimi dokumenti. Nekateri letalski prevozniki uporabljajo izključno vozovnice v elektronski obliki, zato jih potniki ne dobijo v tiskani obliki. Za prijavo na let zadostuje osebni dokument. Za potnike, ki so kupili samo letalske vozovnice, še posebej velja opozorilo, da vsaj 48 ur pred poletom še enkrat preverijo točno
uro leta. Prevoz prtljage ne sodi med odgovornosti agencije, niti za poškodovano, niti za izgubljeno prtljago. Ob takšnih primerih se nemudoma obrnite na ustrezne službe že kar neposredno na letališču, običajno oddelek »lost and found«, kjer boste prejeli ustrezni zapisnik in referenčno številko. Kasnejših reklamacij letalski prevoznik ne bo upošteval.

V primeru, ko potnik kupi letalsko vozovnico na redni liniji ali na nizko cenovnem prevozniku, veljajo stroga prevoznikova pravila, ki jih seveda potnik od prodajnega referenta prejme pri povpraševanju ali rezervaciji. TA Za dušo je v tem primeru le posrednik pri prodaji. Isto velja tudi za oddano prtljago, saj nekateri prevozniki ne vključujejo več oddane prtljage pri najnižjih cenah poletov in se le te lahko doplačajo, pri nizko cenovnih prevoznikih pa je prtljaga vedno za doplačilo (potnik lahko izbira med različno težo). Potnik je dolžan posredovati ime in priimek za rezervacijo tako kot je zapisano v osebnem dokumentu (potnem listu), saj se morajo podatki ujemati s podatki na letalski vozovnici. Za morebitne napačno javljene podatke TA Za dušo ne odgovarja, posledično pa prevozniki zaračunajo strošek spremembe, v kolikor pa prevoznik ne dovoljuje spremembe, je pa to nakup nove vozovnice.
S končno ceno, ki jo potnik prejme v ponudbi ali ob rezervaciji, je točno zapisano, kaj cena vključuje (letalski prevoz, letališke in varnostne pristojbine, doplačilo za gorivo, rezervacijski strošek), prav tako tudi koliko je vključene prtljage in kakšna do doplačila, kakšni so stroški morebitne spremembe v kolikor je dovoljena, pa tudi podatek koliko prevoznik vrne v primeru morebitne odpovedi. Vse stroške določa prevoznik in so odvisni od prodajne tarife letalskega prevoza.

IZGUBA DOKUMENTOV
V primeru da potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si je potnik na lastne stroške dolžan priskrbeti nove. Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja ali predstavnika TA Za dušo oz. predstavnika organizatorja potovanja. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do kakršnegakoli povračila vplačanega potovanja ali povrnitve stroškov.

INFORMACIJE

Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, ne obvezujejo TA Za dušo bolj kot navedbe v programu ali ponudbi. V primeru dvoma se za veljavno vedno šteje pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga. Cene in fotografije objavljene na posredniških mestih ali direktno na spletnih naslovih hotelov ali drugih objektov ter njihovih reklamnih materialih so le informativne narave, in v kolikor so v nasprotju z drugačnimi informacijami v pisnem programu, pisni informaciji ali v pisni razlagi Ta Za dušo pred sklenitvijo pogodbe o turističnem aranžmaju, TA Za dušo ne jamči za popolnost ali verodostojnost teh podatkov.
Navodila in Posebni pogoji ter Koristne informacije in odkrita beseda objavljene v katalogih in/ali cenikih, veljajo za vse aranžmaje, tako za skupinske kot individualne odhode, za razpisane in posebej pripravljene programe in rezervirane storitve, ter so sestavni del Splošnih pogojev.
Povprečna skrbnost stranke, ki svoje storitve naroča prek spleta ali telefonske prodaje in je torej vešča uporabe tovrstnih storitev, je, da si vse zanjo pomembne informacije pridobi sama prek spletnih strani nastanitvenega objekta ali počitniške destinacije.

KATEGORIZACIJE NASTANITVENIH OBJEKTOV IN SPLOŠNO O HIŠNIH REDIH

Nastanitve v programih so označene v skladu z uradno kategorizacijo v posameznih državah, veljavno v času izdaje programa. Nanjo organizator nima nikakršnega vpliva, zato je pri tem je potrebno upoštevati, da kriteriji kategorizacije v nekaterih turističnih destinacijah bistveno odstopajo od kriterijev, ki smo jih vajeni v Sloveniji oziroma v večini zahodnoevropskih držav. Iz tega sledi, da na teh destinacijah priporočamo rezervacijo hotela višje kategorije. Organizator ne prevzema odgovornosti za katerokoli pisno ali ustno informacijo, podano s strani pooblaščene agencije organizatorja, ki ni v skladu z opisi storitev v njegovem programu. Hišni redi, prehrana, storitve, plaža kakor tudi ostala ponudba hotelov so pod nadzorom krajevnih ali lokalnih turističnih organizacij. Tudi na te elemente organizator nima nikakršnega vpliva. V primeru, da gost ne upošteva hotelskega hišnega reda, ali s svojim ravnanjem (namerno ali nenamerno) povzroči škodo, agencija za nastale stroške ne prevzema odgovornosti. Gost jih na licu mesta rešuje sam, direktno s hotelom ali objektom, kjer je nastala škoda. Enako velja tudi za vsa prevozna sredstva, oziroma karkoli v okviru organiziranega programa počitnic ali potovanja.
Pri aranžmajih, označenih s storitvijo ALL INCLUSIVE oz. »all inclusive«, je potrebno pozorno prebrati opis storitev v programu oziroma ponudbi, saj ponudbe storitev ALL INCLUSIVE v posameznih hotelih med seboj razlikujejo. Običajno je osnovna storitev pri ponudbi ALL INCLUSIVE polni penzion (zajtrk, kosilo in večerja), pri obrokih je všteta pijača. Če potnik pri rezervaciji ne doplača sobe s posebnimi značilnostmi (morska stran, balkon, lega – orientacija, določeno nadstropje ipd.), je nastanjen v eni od sob, ki so uradno registrirane za izdajanje gostom v hotelu. Razdelitev sob je v pristojnosti hotelirjev, organizator potovanja nima pri tem nobenega vpliva, potnikove želje lahko posreduje, ne more pa zagotoviti, da bodo le-te tudi izpolnjene. Pri nastanitvi v enoposteljni sobi mora potnik upoštevati, da le-ta navado ne ustreza standardu dvoposteljne sobe, da je navado manjša in ima slabšo lego. Pri nastanitvi v triposteljni sobi mora potnik upoštevati, da gre v večini primerov za dvoposteljno sobo s pomožnim ležiščem, pri čemer nastanitev tretje osebe ne ustreza standardu nastanitve ostalih dveh oseb. Po navadi gre za zložljivo posteljo, ki po velikosti in udobju ni enaka normalni postelji in je primerna za otroke.

REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE
Potnik mora nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti nemudoma grajati na kraju samem, vodniku TA Za dušo, neposrednemu izvajalcu storitev, predstavniku oziroma pooblaščeni lokalni agenciji. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni grajal napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode. V primeru, da reklamacije na licu mesta ni bilo možno odpraviti, je obvezno potrebno sestaviti reklamacijski zapisnik, ki ga podpišeta predstavnik TA Za dušo ali izvajalec storitev in oškodovani potnik. Reklamacijski zapisnik je tudi uradni dokument, da je potnik grajal storitev na kraju samem.
TA Za dušo ne bo obravnavala reklamacije, ki ji potnik ni priložil zapisnika predstavnika organizatorja oziroma ponudnika storitve o reklamaciji, ki bo izkazoval, da pomanjkljivosti ni bilo mogoče reševati na kraju samem.

Pritožbeni postopek: Potnik mora na kraju samem takoj grajati neustrezno storitev pri predstavniku organizatorja, v njegovi odsotnosti pa ponudniku storitve. Potnik mora pri odpravljanju vzroka pritožbe sodelovati s predstavnikom z dobrim namenom. Če potnik ne sprejme ponujene rešitve reklamacije, ki ustreza vplačanim storitvam po programu, TA Za dušo ne bo upoštevala kasnejših zahtev za povrnitev škode ali znižanje cene potovanja, prav tako pa ne bo upoštevala reklamacij, ki so bile podane po zaključeni storitvi, saj potnik tako izvajalci in organizatorju ni dal možnosti odprave pomanjkljivosti na licu mesta. Če vzroka pritožbe ni možno odpraviti, potnik s predstavnikom sestavi pisno poročilo, ki vsebuje pripombe potnikov/gostov, postopek in časovno opredelitev reševanja reklamacije in vzrok za nezmožnost razrešitve.
Po povratku s potovanja mora potnik v zakonskem roku poslati pisno pritožbo s priporočeno pošto na naslov: Oddelek za Kakovost, Za dušo d.o.o., Verovškova 55a, 1000 Ljubljana, ter priložiti dokaze, ki bodo dokazovali utemeljenost pritožbe (obvezno pisno potrdilo s podpisom predstavnika ali ponudnika storitve, morebitne račune zaradi dodatnih stroškov ipd.). Reklamacije poslane preko emaila se ne bodo upoštevale. Potnik lahko vloži reklamacijo pisno v roku 60 dni oz. dveh mesecev po vrnitvi s potovanja/letovanja. Brez pisne reklamacije TA Za dušo ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer TA Za dušo take reklamacije ne bo obravnavala. Reklamacija mora biti utemeljena.
Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja.
Organizator je dolžan prvič pisno odgovoriti potniku v 8 dneh po prejemu pritožbe, dokončno pa v primernem roku, potrebnem za pridobitev informacij o vzroku pritožbe pri ponudniku storitve; oziroma, v času, ki je potreben, da pridobi informacije od tretjih oseb v skladu z 892. členom obligacijskega zakonika. Dokler organizator ne izda odgovora, se potnik odreče posredovanju pritožbe katerikoli drugi osebi, sodnim ustanovam ali dajanju informacij medijem in drugim javnostim.
Organizator bo reševal samo pritožbe, kjer vzroka ni bilo možno odpraviti na kraju samem. Zahtevek za znižanje cene je v vsakem primeru omejen z višino vplačanega aranžmaja. Če po krivdi TA Za dušo ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do znižanja cene v višini realne vrednosti neizvedenih storitev. To določilo ne velja v primeru, da ima TA Za dušo pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh Splošnih pogojev in zakona.
Omejitev odgovornosti velja za vsa potovanja za katere je sklenjena pogodba o potovanju. Potnik ni upravičen do nadomestila izgubljenega dobička ter povračila nematerialne škode in stroškov, ki iz nje izvirajo.
Agencija ne priznava nobenega izvajalca IRPS kot pristojnega za reševanje morebitnega spora glede potnikovih zahtevkov v zvezi s potovanjem.
V primeru reklamacije za potovanje, pri katerem TA Za dušo ni organizator potovanja, bo TA Za dušo pritožbo posredovala odgovornemu organizatorju potovanja in o rešitvi reklamacije potnika pisno obvestil. Roki in postopek reševanja reklamacije so v tem primeru določeni v Splošnih pogojih odgovornega organizatorja.
V skladu z 894. členom Obligacijskega zakonika se največja odškodnina z naslova nepopolne storitve omeji na vplačan znesek.
V primeru, da TA Za dušo nastopa zgolj v vlogi informatorja (fakultativni izleti, najem športne opreme ipd., oziroma storitve ki so opravljene na kraju samem – v tem primeru TA Za dušo ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik), mora potnik vse reklamacijske zahtevke uveljavljati na kraju samem pri dejanskem organizatorju fakultativnega izleta, ogleda ipd.
V skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov od ponudnikov, ki se ukvarjajo s spletno prodajo objavljamo povezavo do platforme za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS) (kliknite tukaj)

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
TA Za dušo vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov oziroma v skladu s pravicami in obveznostmi iz Splošne uredbe o varstvu podatkov Evropske unije. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov z namenom, da se izpolnijo pogodbene obveznosti in pravice ter tudi za namene neposrednega trženja, raziskave trga, segmentacije kupcev, statistične obdelave in obveščanja o ponudbi TA Za dušo in njegovih poslovnih partnerjev. V kolikor potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje.
Enako velja za uporabnike spletne strani www.zaduso.si in člane kluba Za dušo. Varstvo vaših osebnih podatkov nam je zelo pomembno, zato vam skupaj s kvalitetnimi vsebinami
zagotavljamo tudi vašo pravico, da sami odločate o uporabi svojih podatkov. Na tem mestu bi vas želeli seznaniti s politiko varovanja osebnih podatkov v TA Za dušo. Ta politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih upravljavec zbira od potnikov, uporabnikov spletne www.zaduso.si. in članov kluba Za dušo.

Kazalo
1. Upravljavec zbirke osebnih podatkov
2. Kategorije osebnih podatkov
3. Nameni obdelave osebnih podatkov
4. Čas hrambe
5 Varovanje osebnih podatkov
6. Pravice uporabnikov
7. Pogodbeni obdelovalci in območje hrambe
8. Uporaba piškotkov
9. Navodila za urejanje piškotkov v posameznih brskalnikih
10. Pravno obvestilo
1. Upravljavec zbirke osebnih podatkov

Za dušo d.o.o., Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje
Pooblaščena oseba v zvezi z varovanjem osebnih podatkov vam je dosegljiva na info@zaduso.si
Kot prejemnik oz. uporabnik dovolim upravljavcu zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov .
2. Kategorije osebnih podatkov
Pridobljeni podatki potnikov in članov kluba Za dušo, ki jih je upravljavec pridobil za namene izvajanja pogodbe in jih upravljavec zbirke osebnih podatkov hrani so:
• e-poštni naslov;
• ime in priimek ter naziv oz. spol;
• naziv podjetja;
• fizični naslov;
• telefon;
• GSM;
• rojstni podatki;
• podatki o osebnem dokumentu;
• pretekla povpraševanja, nakupi, računi, podporni zahtevki;

Pridobljeni podatki uporabnikov spletne strani www.zaduso.si in enovic, ki jih hrani upravljavec zbirke osebnih podatkov:
• e-poštni naslov;
• katera sporočila je uporabnik odprl in katere povezave je v sporočilih kliknil;
• katere strani je obiskal na portalu;
• pretekla povpraševanja, nakupi, računi, podporni zahtevki;
• IP naslovi uporabnika in ID-ji piškotkov;
• katere strani je obiskal na portalu;

3. Nameni obdelave osebnih podatkov

Upravljavec Za dušo d.o.o., Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje bo podatke, ki jih je pridobil od potnikov, članov kluba Za dušo in uporabnikov spletne strani www.zaduso.si, uporabljal za naslednje namene:
• za izvajanje pogodbe;
• za komuniciranje z naročniškim oz. (pred)pogodbenim razmerjem;
• za izvedbo nagradnih iger;
• statistične in tržne analize; sledenje klikom in odpiranjem e-mailov ter klikom na spletni strani za segmentacijo in prilagajanje vsebine e-mailov;
• obveščanje in pošiljanje e-novic, člankov, obvestil o dogodkih po e-pošti ;
• neposredno trženje in pošiljanje ponudb po SMS/MMS, e-mailu in notifikacijskih sporočilih, klasični pošti, na spletni strani in mobilnih aplikacijah ter opravljanje telefonskih klicev;
• segmentiranje, profiliranje in avtomatizirano obdelavo z namenom oblikovanja prilagojenih sporočil in ponudb, ki bodo bolj relevantna uporabniku;
• prikazovanje prilagojenih oglasov na oglaševalskih platformah (Google in Facebook).

Ob poslanih elektronskih sporočilih si upravljavec zabeleži odpiranja prejetih sporočil posameznikov in klike na povezave v prejetih sporočilih. Prav tako beleži oglede in akcije na spletni strani upravljavca. Za boljše in bolj usmerjeno posredovanje ponudb ter prilagajanje sporočil oz. komunikacije zabeležene podatke avtomatsko obdeluje, analizira, profilira ter ocenjuje aktivnost in merjenje zanimanja uporabnikov.

4. Čas hrambe
Osebne podatke posameznika hranimo časovno neomejeno oz. do preklica privolitve za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika. Po preklicu soglasja posameznika njegove osebne podatke nemudoma učinkovito in trajno izbrišemo.
Če bi v našem podjetju prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma učinkovito in trajno izbrisali.

5. Varovanje osebnih podatkov
Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Zagotovil bo ustrezno organizacijsko in tehnično varovanje. Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Podjetje Za dušo d.o.o. izvaja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za varstvo osebnih podatkov.

6. Pravice uporabnikov
V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) mora upravljavec osebnih podatkov porabniku na njegovo zahtevo:
• Potrditi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne, in mu omogočiti vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj.
• Posredovati izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.
• Dati možnost, da popravi ali dopolni svoje osebne podatke.
• Dati možnost delnega ali celotnega izbrisa osebnih podatkov.
• Dati možnost prenosa osebnih podatkov k drugemu ponudniku sorodnih storitev.
• Dati možnost delnega ali celotnega umika privolitve za obdelavo osebnih podatkov.

Upravljavec bo vašo željo po preklicu upošteval in najkasneje v 15 dneh dosledno uredil preklic soglasja z nameni obdelave osebnih podatkov.
Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu s strani upravljavca kakorkoli kršene pravice o varstvu njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pisni ugovor upravljavcu na naslov Za dušo d.o.o, Ulica XIV. divizije, 3000 Celje ali poda pritožbo pri nadzornem organu (Informacijskem pooblaščencu v Republiki Sloveniji).

Vsak porabnik ima možnost, da se enostavno z enimi klikom v nogi prejetega e-mail sporočila odjavi od prejemanja sporočil ali pa pošlje e-mail z odjavo na info@zaduso.si ali z odgovorom na konkretno prejeto e-mail sporočilo.

7. Pogodbeni obdelovalci in območje hrambe

Upravljavec zbrane osebne podatke posreduje tudi svojim pogodbenim obdelovalcem, ki lahko podatke obdelujejo izključno v okviru upravljavčevih navodil in pooblastil in ki so s pisno pogodbo, sklenjeno z upravljavcem, zavezani k zagotavljanju ustrezne ravni varstva osebnih podatkov, in sicer:
za CRM, e-mail marketing sistem in sistem za marketinško avtomatizacijo. Zbirke osebnih podatkov ponudnik hrani na območju EU ter jih ne iznaša v tretje države.
Upravljavec lahko posreduje osebne podatke digitalnim oglaševalskim platformam (Google, Facebook, LinkedIn in podobno) in uporablja njihove piškotke, ki upravljavcu omogočajo oblikovanje bolj natančnih segmentov, prikazovanje ciljanih oglasov in ponovno trženje. S tem uporabnik dobi bolj relevantne oglase na teh platformah s strani upravljavca. Pri tem gre lahko za iznos podatkov pogodbenemu obdelovalcu izven EU.

8. Uporaba piškotkov
Kot uporabnik spletne strani www.zaduso.si se strinjate, da se vam v računalnik naložijo piškotki (ang. cookies) za zagotavljanje delovanja vseh funkcij spletne stani, spletno analitiko in napredno oglaševanje. Naložijo se naslednji piškotki:

– Google Analytics piškotki za analitične namene;
– Facebook piškotki za ponovno trženje in oglaševanje;
– Google piškotki za ponovno trženje in oglaševanje;
– Addthis piškotki za prikazovanje gumbov za deljenje na socialnih omrežjih in pojavnih oken ter izpostavitev;
– Piškotki marketing automation orodja za spremljanje dejavnosti uporabnika na spletni strani.

Piškotki omogočajo, da se določene vsebine ali funkcije aplikacije prilagodijo za določenega
obiskovalca, glede na njegove izbire ali preference ali glede na lastnosti njegove terminalske opreme.
Piškotki za analitične namene omogočajo stalno izboljševanje spletnega mesta.

9. Navodila za urejanje piškotkov v posameznih brskalnikih:
· Google Chrome
· Internet Explorer
· Safari
· Firefox
· Opera

10. Pravno obvestilo
Vse vsebine, objavljene na www.zaduso.si, so last družbe Za dušo d.o.o. Brez dovoljenja podjetja Za dušo d.o.o. se jih ne sme kopirati, razmnoževati ali distribuirati na kakršen koli drug način. Za dušo d.o.o. ni odgovoren za morebitne težave pri delovanju spletne strani. Za dušo d.o.o. si pridržuje pravico do morebitnih napak in sprememb vsebin, objavljenih na www.zaduso.si.

KONČNA DOLOČILA
V vseh cenah iz ponudbe TA Za dušo je že vključen davek na dodano vrednost. V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno sodišče. Ti splošni pogoji veljajo za vse pogodbe sklenjene od dneva objave na spletni strani www.zaduso.si, kjer so ažurirane vse spremembe in so v tiskani obliki vedno na voljo v vseh poslovnih enotah.
POSEBNA DOLOČILA ZAKONA O VARSTVU POTROŠNIKOV
Izvlečki po Zakonu o varstvu potrošnikov – 1, ki se nanašajo na organizacijo turističnih aranžmajev (veljavno od 15.01.2008):
Uporaba: Zakon se nanaša izključno na potrošnike
Obseg uporabe: Zakon se nanaša izključno na paketne turistične aranžmaje in ne na druge turistične storitve.
Možnost odpovedi potovanja zaradi premajhnega števila prijavljenih udeležencev: obvestilo potnikom najkasneje 7 dni pred odhodom.
Dvig cene: le zaradi sprememb cene goriv, tarif, menjalnih tečajev – obveščena stranka 20 dni pred odhodom, možnost odstopa s strani stranke, če je povečanje višje od 10% vrednosti aranžmaja.
Rok za reklamacijo: 2 meseca od konca potovanja (60 dni) – 1. odgovor na reklamacijo 8 dni po prejemu reklamacije.
Sprememba imena na željo stranke: 8 dni pred odhodom, če je mogoče spremembo urediti – na stroške stranke.

POSEBNI POGOJI ZA INDIVIDUALNE POČITNICE IN POTOVANJA (FIT – FREE INDEPENDENT TRAVELLER)
SPLOŠNA DOLOČILA:
Za individualne počitnice in potovanja veljajo nekatere posebnosti, zato smo za potnike pripravili posebne pogoje in navodila, ki so sestavni del pogodbe o individualnih počitnicah in potovanjih, sklenjene med TA Za dušo in potnikom, ki se prijavlja za določeno potovanje ali počitnice. Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje so prosto dostopni in na voljo na vseh prodajnih mestih ter na www.zaduso.si.
REZERVACIJA IN PLAČILO:
Potnik se lahko prijavi na individualne počitnice ali potovanje v vseh poslovnih enotah TA Za dušo in v vseh pooblaščenih turističnih agencijah. Potnik je ob sklenitvi pogodbe o individualnem potovanju/počitnicah dolžan vplačati 30 % cene aranžmaja ter stroške rezervacije. Preostali del potnik plača najmanj 30 dni pred začetkom potovanja. Če je med dnevom prijave in začetkom potovanja manj kot 30 dni, se ob rezervaciji vplača celotni znesek aranžmaja.
LESTVICA ODPOVEDI POTOVANJA:
Potnik ima pravico do odpovedi potovanja na prijavnem mestu, kjer se je prijavil in to obvezno v pisni obliki, sicer se odpoved potovanja ne upošteva. V primeru, ko potnik odpove aranžma, ima TA Za dušo pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved. Če potnik odpove aranžma, je dolžan TA Za dušo povrniti stroške prijavnine v višini 25,00€ na pogodbo. Višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od časa pred dnevom pričetka opravljanja storitve v katerem je potnik predložil odpoved oziroma drugače odpovedal potovanje:

 • do 45 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 30% cene aranžmaja
 • 45 do 26 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 55% cene aranžmaja
 • 25 do 11 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 80% cene aranžmaja
 • 10 do 0 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 100% cene aranžmaja

Navedena višina stroškov zaradi odpovedi potovanja ne velja za strošek izbranih letalskih vozovnic ter za storitve kupljene preko rezervacijskih sistemov s posebnimi pogoji kot so: hoteli, najem avtomobila, transferji, razne vstopnice, trajektni prevozi, vizumi… Za vsako tako storitev je lahko strošek odpovedi tudi 100% že na dan nakupa. Posebne pogoji so praviloma navedeni ob prijavi ali ob potrditvi ponudbe (na pogodbi), zato se v primeru potnikove odpovedi FITaranžmaja te storitve obravnavajo ločeno od klasične lestvice odpovednih stroškov, navedenih zgoraj. Taki posebni pogoji so velikokrat določeni, ko se kupuje storitev po nižji ali znižani ceni z rezervacijskih sistemov za zgoraj navedene storitve in ne dopuščajo sprememb ali odpovedi.

POSEBNI POGOJI IN NAVODILA ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE, KJER TA ZA DUŠO NI ORGANIZATOR
POTOVANJA
V primerih, da TA Za dušo ni organizator potovanja, nastopa v vlogi posrednika. Šteje se, da TA Za dušo prodaja tovrstne aranžmaje v tujem imenu in za tuj račun. V teh primerih podaja prejete informacije s strani organizatorja potovanja potniku in mu pomaga pri prijavi na potovanje. Pogoji prijave, plačila prijavnine in dokončnega plačila (roki) ter morebitne odpovedi potovanja so v skladu z veljavnimi pogoji drugega organizatorja. Takšni programi so posebej označeni, ustrezna označba je podana tudi na potrdilu o potovanju. Morebitno reklamacijo rešuje organizator potovanja.

NO NAME PONUDBE
Pri tovrstnih aranžmajih je ime hotela znano šele ob prihodu v kraj letovanja. To pomeni, da izbira lege objekta, sobe in tipa sobe ni možna; za te aranžmaje jamči organizator potovanja zgolj kategorijo objekta (po uradni nacionalni kategorizaciji) ter vplačano storitev v objektu (najem, nočitev, polpenzion, all inclusive …). Zato naj potnik upošteva, da je nastanitev možna tudi na slabših lokacijah (mestni hotel/ objekt, večja oddaljenost od plaže, bližina gradbišča…), tudi sobe se večkrat nahajajo na slabši lokaciji oz. so skromneje opremljene (pogled na parkirišče, nad kuhinjo, ob dvigalu, nad diskoteko, nad skupnimi prostori …). Prav tako ni možna izbira tipov ležišč, ki so lahko ločena ali zakonsko ležišče (glede na razporeditev hotelirja). V primeru rezervacije več sob organizator potniku ne jamči nastanitve v istem objektu, saj gre večkrat za prodajo zadnjih sob v posameznem objektu, prav tako ne zagotavlja, da bodo sobe v primeru nastanitve v enakem objektu v isti stavbi oz. skupaj.

PROMO/ECONOMY SOBE
Izbira lege objekta in tipa sobe ni možna; za te aranžmaje jamči organizator potovanja zgolj kategorijo objekta (po uradni nacionalni kategorizaciji) ter storitev v objektu (najem, nočitev, polpenzion, all inclusive …). Nastanitev je možna tudi na slabših lokacijah oz. so sobe/studii/apartmaji skromneje opremljeni (pogled na parkirišče, nad kuhinjo, ob dvigalu, nad diskoteko, nad skupnimi prostori, sobe v pod pritličju …). Prav tako ni možna izbira tipov ležišč, ki so lahko ločena ali zakonsko ležišče (glede na razporeditev hotelirja). V primeru rezervacije več sob organizator potniku ne jamči nastanitve v istem delu hotela, saj gre večkrat za prodajo zadnjih sob v posameznem objektu.

NASTANITEV V APARTMAJIH
V kolikor ste rezervirali apartma in v dokumentih ni navedeno drugače, se v apartma, oziroma sobo lahko nastanite po 14. uri, zadnji dan pa objekt zapustite do 10. ure. Skladno z razpoložljivostjo in ob predhodnem dogovoru z lokalno agencijo lahko ure prihoda in odhoda prilagodite, pri čemer je potrebno upoštevati, da je za daljše bivanje potrebno doplačilo na licu mesta, po pogojih lokalne agencija.

NASTANITEV POSAMEZNEGA POTNIKA V DVOPOSTELJNI SOBI
Potniki, ki potujejo sami, ob prijavi plačajo osnovno ceno in doplačilo za enoposteljno sobo. Potnik po želji lahko pooblasti TA Za dušo, da mu najde sopotnika s katerim bo nastanjen v dvoposteljni sobi. Naša ekipa se bo potrudila najti sopotnika za izbrano potovanje, vendar tega ne zagotavlja. V kolikor bosta v sobi nastanjeni dve osebi, se gostoma vrne doplačilo za enoposteljno sobo, ki sta ga vplačali ob prijavi, če se sopotnika tako dogovorita pred pričetkom potovanja. Spremembe nastanitev na poti iz enoposteljne v dvoposteljno v času potovanja je možno skladno z razpoložljivostjo hotelskih kapacitet, vendar hotel gostoma ni dolžan vrniti doplačila za enoposteljno sobo.

TELEFONSKA PRODAJA TURISTIČNIH ARANŽMAJEV
V primeru telefonske prodaje turističnih aranžmajev se pogodba šteje za sklenjeno s posredovanjem številke kreditne kartice, in/ali v primeru dogovora o plačilu s položnico, plačila v poslovalnici in s posredovanjem osebnih podatkov potnika ter ostalih udeležencev.
Potnik je dolžan v tem primeru plačati naročeno storitev na podlagi številke rezervacije v roku 3 dni od izvršene prijave, razen, če ni določeno drugače. V primeru, da potnik ne plača v tem roku, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena. Šteje se, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev in ponudbe tisti trenutek, ko je telefonsko naročil turistični aranžma oziroma potovanja.

PRODAJA TURISTIČNIH ARANŽMAJEV PREKO INTERNETA
V primeru naročila oz. prodaje turističnega aranžmaja prek interneta, veljajo splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje in posebni pogoji poslovanja ter ponudba, objavljeni na naši internetni strani oziroma na internetni strani posrednika TA Za dušo. V primeru, da si določila teh splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje in določila posebnih pogojev oziroma ponudbe, objavljene na internetni strani nasprotujejo, veljajo določila objavljena na internetni strani. Šteje se, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev in navodil tisti trenutek, ko je naročil posamezno storitev TA Za dušo prek interneta. Bistveni pogoj za veljavnost prijave je plačilo celotne storitve v roku 3 dni po posredovanju naročila oziroma prijave, razen, če ni določen drugačen rok. V primeru, da v navedenem roku storitev ni plačana, se šteje, da ni bila nikoli naročena.

POTOVANJE Z OTROKI
V posameznih primerih, določenih s posameznim programom turističnega aranžmaja, je lahko določeno, da imajo mladoletni otroci do starosti določene s tem istim programom, ki potujejo v spremstvu dveh odraslih oseb, popuste na posamezne storitve iz sklopa celotnega turističnega aranžmaja ali na celotni turistični aranžma. Pogoji in višina posameznega popusta so določeni v vsakem posameznem programu turističnega aranžmaja. V kolikor v posameznem programu niso predvideni posebni popusti za mladoletne osebe, ki potujejo v spremstvu odraslih oseb, pomeni, da ta turistični aranžma ne predvideva tovrstnih posebnih popustov. Vsak otrok, ne glede na starost in višino morebitnih popustov, mora biti naveden na potovalnem dokumentu in mora imeti veljavne dokumente, potrebne za morebiten vstop v tuje države, kamor potuje. V primeru, da otrok ni naveden na potovalnem dokumentu oziroma voucherju za posamezni turistični aranžma, se šteje, da ta otrok nima pravice potovati v okviru tega turističnega aranžmaja.
Potnik je dolžan skrbeti, da njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo pogojem, predvidenim z obmejnimi carinskimi in drugimi predpisi svoje države, kakor tudi tiste v katero ali skozi katero potuje. Mladoletniki, ki potujejo brez spremstva staršev, za tranzit ali vstop v določene države potrebujejo dovoljenje staršev .Mladoletni potnik si je dolžan pred potovanjem pridobiti in po potrebi tudi predložiti dovoljenje staršev ali skrbnikov . Oblika dovoljenja je odvisna od posamezne države in se spreminja. Za natančnejše Informacije se obrnite na Veleposlaništvo države, ki jo bo potnik prečkal ali obiskal. V kolikor država zahteva dovoljenje staršev, mladoletni potnik pa ga nima, se šteje, da potnik za potovanja nima ustreznih dokumentov. Če potnik ne upošteva svojih obveznosti, odgovarja organizatorju za povzročeno škodo, organizator pa odklanja vsakršno odgovornost za škodo, ki bi jo potnik lahko utrpel v takem primeru.

POTOVANJA V ZADNJEM HIPU ALI LAST MINUTE ARANŽMAJI IN OSTALI NIŽJE CENOVNI ARANŽMAJI
Potovanje v zadnjem hipu ali »last minute« aranžma pomeni, da gre za zadnje proste turistične aranžmaje. Organizator ima občasno možnost nuditi tudi nekatere posebej označene nižje cenovne aranžmaje, pri katerih pa ime hotela ni nujno znano že ob sklenitvi pogodbe. To pomeni, da ime objekta še ni navedeno v pogodbi o potovanju. Pri teh aranžmajih organizator jamči za podatke, ki pa so navedeni v pogodbi in obsegajo najmanj: kategorijo objekta (po uradni nacionalni kategorizaciji), tip sobe, storitev v hotelu (nočitev, polpenzion, all inclusive….), destinacijo potovanja/letovanja in včasih tudi kraj nastanitve. Pri teh aranžmajih se potnik seznani z imenom objekta najkasneje ob
prihodu na destinacijo.

POSEBNI POGOJI ZA KATALOG – SVET
Za katalog SVET veljajo posebni pogoji odpovedi in jih najdete pod rubriko POTNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA PROGRAMA.
Kadar je TA ZA DUŠO samo posrednik aranžmajev, izvajalec pa je druga agencija, veljajo splošni pogoji in določila izvajalca aranžmaja.

VIZUMI
So določeni po diplomatskih meddržavnih dogovorih. Naše navedbe v programih potovanj oziroma v navodilih za potovanje ali v rubriki »podrobno o tem in onem«, so podatki o zahtevah za posamezne države, veljavne na dan priprave kataloga in veljajo za organizirana skupinska in paketna turistična potovanja za slovenske državljane. Dolžnost potnika pa je, da ima pred potovanjem urejene potrebne dokumente, vključno z vizumom. Odpoved potovanja zaradi neurejenih dokumentov (npr. vizuma, cepljenj) se ne smatra kot višja sila in podlega vsem stroškom odpovedi. Za dušo d.o.o. posreduje urejanje vizumov (za doplačilo), če nam pravočasno dostavite vso potrebno dokumentacijo, ki jo zahteva določeno diplomatsko predstavništvo, sicer smatramo, da si vizum urejate sami. Za dušo d.o.o. kot turistična agencija za svoje potnike priloži zahtevane kopije potrditve o prijavi na naše
potovanje, za katero potrebujete vizum. Agencija ne more vplivati na odobritev in čas urejanja vizuma in ni odgovorna za zavrnitev vizuma (v večini primerov organi, ki vizum zavrnejo, niso dolžni podati razloga zavrnitve). Cena vizuma in posredovanje Za dušo d.o.o. ni všteto v ceni potovanja (razen tam, kjer ni drugače navedeno), ampak se plača posebej. Stroškov pridobitve vizumov Za dušo d.o.o. ne vrača v nobenem primeru.

CARINSKI PREDPISI (IMIGRATION IN VARNOSTNE SLUŽBE)
Vsaka država ima svoje carinske predpise, ki določajo dovoljen vnos za osebno uporabo: večina dovoljuje vnos 1l alkohola, 200 cigaret in predmete za osebno uporabo. Vse dežele strogo kaznujejo prekupčevanje ali prenos orožja in mamil (nekatere s smrtno obsodbo), ilegalno trgovanje z antičnimi, kulturnimi in umetniškimi vrednostmi. Nekatere zahtevajo prijavo vsega tehničnega blaga (tudi fotoaparatov, video kamer, …), denarja, zlatnine, dragih kamnov,… Posledice in stroške nespoštovanja carinskih, zakonskih in diplomatskih predpisov, hišnih redov, uzanc in konvencij nosi potnik sam. Posebej bi vas radi opozorili, da lahko nespodobno obnašanje ali nespodobna oblačila potnikov privedejo do zavrnitve vstopa v državo, saj moramo spoštovati navodila, uzance in kulturo države v katero potujemo. Potnike tudi vljudno naprošamo, da s carinskimi organi primerno sodelujejo.

SKUPINSKA POTOVANJA
So vodena potovanja s strani naših izkušenih vodnikov oziroma spremljevalcev, za to pa je seveda potrebno minimalno število udeležencev. Vodnik oziroma spremljevalec na poti ureja tehnični del potovanja, pomoč pri prijavi na let, nastanitve, kontakti z lokalnimi agenti in vodniki. Na vseh vključenih ogledih se priključi tudi lokalni vodnik, večinoma so vključene že tudi vse vstopnine, seveda če v programu ni drugače navedeno.
INDIVIDUALNA POTOVANJA
So brez spremstva našega vodnika, programi pa so v izvedbi naših lokalnih partnerjev in ob spremstvu lokalnih vodnikov (v angleškem, nemškem, italijanskem, francoskem jeziku). Prednost takšnih potovanj je seveda v vašem individualnem izboru kraja in časa potovanja. Ob končnem plačilu vam poleg vseh podrobnih informacij posredujemo tudi voucherje/napotnice, ki jih predate lokalnemu partnerju, hotelu, vodniku, prevozniku, letalske vozovnice ter seveda vse pomembne telefonske kontakte naših lokalnih agentov ter dežurno številko v Sloveniji, za primer nujnih posredovanj. Lokalni agent vam bo na voljo za dodatne napotke, dodatne izlete in oglede. Vse nepravilnosti, ki bi se v času individualnega potovanja pojavile, je potrebno obvezno reklamirati v samem kraju storitve, lokalni agenciji, vodniku, hotelirju ali prevozniku. O reklamaciji, razrešitvi ali v primeru, da se reklamacija ne razreši, pa je potrebno pridobiti ustrezno pisno potrdilo, saj sicer nepravilnosti v Sloveniji ne boste mogli obravnavati.

HOTELI IN DRUGI OBJEKTI NA POTI
Kategorizacija hotelov in objektov: je določena s strani nacionalnih turističnih uradov in združenj države v katero potujete in se ravna izključno po njihovih nacionalnih kriterijih, ki nikakor niso identični z veljavnimi določbami in kriteriji pri nas. Seveda pa bi vas radi opozorili, da obstajajo tudi razlike med objekti iste kategorije in verige, v različnih državah. Naš izbor je pester in sicer med 3* in 5*, za dobro ceno želimo ponuditi kvalitetne storitve.
Različne narodnosti: so značilnosti vsakega hotelskega in drugega počitniškega objekta. Na potovanjih boste srečali pripadnike številnih narodnosti, z različnimi navadami in kulturo obnašanja. V večini primerov je seveda to zelo zanimivo in vaše potovanje popestri, včasih pa je seveda lahko kakšna stvar tudi moteča, vendar bi vas radi opozorili, da na to žal nimamo vpliva. Uporaba počitniškega objekta in sob: po splošnih pravilih se lahko vselite v sobo na dan prihoda po 14.00 uri, na dan odhoda pa jo je potrebno zapustiti do 10.00 oz. skladno s hotelskim hišnim redom in to ne glede na uro odhoda ali prihoda. Po prevzemu ključev ali kartic sobe preverite ali je soba oziroma objekt primerno pripravljen. V nasproten primeru o vseh pomanjkljivostih nemudoma obvestite recepcijo in našega vodnika. Če se napaka v doglednem času ne odpravi ali sobe ni mogoče zamenjati, je potrebno sestaviti reklamacijski zapisnik, saj brez tega vaših kasnejših pripomb ne boste mogli upoštevati in razreševati. Naše edino vodilo in želja je zadovoljen gost, zato želimo, da se vse nepravilnosti odpravijo na licu mesta. V primeru zamude letala ali prihoda v hotel pozno ponoči ali v zgodnjih jutranjih urah gostje niso upravičeni do vračila ene nočitve, saj se število nočitev ne spremeni. Za nočitev se šteje čas od približno 14.00 ure na predviden dan prihoda do približno 11.00 ure naslednjega dne. V osnovno ceno aranžmaja smo vključili nastanitev v standardnih dvoposteljnih sobah, v primeru posebnih želja in ob doplačilu pa lahko gostom rezerviramo tudi nadstandardne sobe, suite, družinske sobe ali vile – potrditev je odvisna od razpoložljivosti kapacitet in jih je potrebno obvezno najaviti ob prijavi. V kolikor biva v standardni dvoposteljni sobi več oseb (odrasli ali otroci) posebej opozarjamo, da so nastanjeni na
dodatnih oziroma pomožnih ležiščih, ki nikakor niso primerljiva z osnovnimi ležišči, prav tako se seveda pojavi določena prostorska stiska in posledično s tem manjše udobje. Organizator ne prevzema odgovornosti za katerokoli pisno ali ustno informacijo, podano s strani pooblaščene agencije organizatorja, ki ni v skladu z opisi storitev v njegovem programu.

POSEBNE ŽELJE STRANK
Ob rezervaciji in v kolikor je to mogoče, sprejemamo tudi posebne želje, vendar je izpolnitev le-teh odvisna od hotela in zanje ne prevzemamo nobene obveznosti (točno določena soba, pogled iz sobe, bližina sob dveh velikost, opremljenost in lega ni vedno identična s standardno sobo.
KAJ JE POTREBNO NA POTOVANJIH UPOŠTEVATI: POČITNIŠKA IN POPOTNIŠKA DEŽELA
Pozanimajte se o deželi v katero potujete (potovalni dokumenti, vizumi, cepljenja, varnostne razmere) in upoštevajte versko in kulturno tradicijo, običaje, navade, standarde in zakone, ki veljajo v deželi gostiteljici. Prav je, da ste na to pripravljeni ter vse posebnosti tudi upoštevate ter jih vzamete v zakup. Naj vas ne preseneča drug življenjski ritem, čistoča in točnost, saj je marsikaj v različnih državah drugače vrednoteno kot doma. Sprejmite vsako deželo in ljudi z vsemi pozitivnimi in negativnimi odlikami, saj boste le na takšen način lahko uživali. Tudi sprejemanje drugačnosti je lahko posebne vrste izziv. V kolikor potnik s svojim obnašanjem, nastopom in ravnanjem krši zakone in predpise dežele, v kateri se nahaja, si pridržujemo pravico, da potnika s potovanja odstranimo na njegove stroške, le ta pa je dolžan vse stroške pokriti, prav tako nima pravice uveljavljati povračila stroškov za neizkoriščen del potovanja oziroma vplačane cene aranžmaja.

ZAŠČITA LJUDI IN KULTURE

Potovati pomeni spoznavati tuje kulture, šege in običaje. Spoštujte kulturo in njihove ljudi, v javnosti se oblačite tako, da ne prizadenete religioznih občutkov gostitelja. Prosite za dovoljenje, v kolikor želite fotografirati tuje ljudi. in ne pozabite, v deželi ste gost in tudi če vam kaj ne ustreza, to razrešujte na primeren in kulturen način. Ne pozabite prijaznost in lepa beseda bo prej razrešila probleme in nesporazume.

PODNEBJE
Zaradi drugačnega podnebja, okolja in navad lahko pride do pojava različnega mrčesa ter manjših živali in plazilcev v hotelskem in tudi drugih kompleksih. V kolikor to opazite, obvestite hotelsko osebje. Priporočamo, da si priskrbite sredstva proti mrčesu in električne vtičnice proti komarjem.
TEHNIČNI STANDARD
Radi bi vas opozorili, da v večini držav, kamor boste potovali ne razpolagajo s takšnim tehničnim standardom, kot ste ga navajeni doma. To se kaže tako v prevoznih sredstvih, opremi objektov, vzdrževanju, popravila trajajo bistveno dlje.
PRAVILA OBLAČENJA
Oblačila in obutev naj bosta udobna, upoštevati pa je potrebno tudi kulturne in verske posebnosti dežele, kamor potujete. Priporočljiva so oblačila iz naravnih materialov, pokrivala, očala za zaščito oči in kreme. »Dress code« velja predvsem v hotelih višje kategorije ter restavracijah. Ob vstopu v templje in druga svetišča je prav tako potrebno upoštevati navodila krajevnih predstavnikov, pogosto se je potrebno sezuti in pokriti vse dele telesa. Podrobne informacije boste prejeli pri posameznem programu s končnim obvestilom.
POSREDOVANJE POMANJKLJIVOSTI IN REKLAMACIJE
Zelo nam bo žal, če vaših pričakovanj s potovanjem ne boste izpolnili in boste med samim potovanjem ali letovanjem doživeli kakšne neprijetnosti ali pomanjkljivosti. Ob vsakem takšnem dogodku se nemudoma obrnite na našega predstavnika, vodnika ali lokalnega agenta, saj bodo napravili vse, da se napaka ali neprijetnost odpravi. V primeru, da bi po vsebini sodeč lahko bila reklamacija razrešena na kraju samem (npr. pomanjkljiva čistoča sobe, oprema in lega sobe), vi pa o tem niste obvestili našega predstavnika oziroma agenta, se šteje, da ste se s takšno pomanjkljivostjo strinjali, hkrati pa boste izgubili pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevkom po vračilu kupnine oz. plačilu škode. Vsako reklamacijo je potrebno podati na licu mesta in v kolikor napak ni možno odpraviti, skupaj s predstavnikom lokalne agencije in našim predstavnikom izpolnite reklamacijski zapisnik, ki ga podpisanega s strani našega predstavnika in hotelirja/lokalne agencije obvezno predložite k vaši pisni reklamaciji v Sloveniji. V kolikor tega ne boste napravili smatramo, da na storitve nimate pripomb in zato kasnejših reklamacij ne boste obravnavali.

POSEBNI POGOJI ZA KATALOG ARABESKE

Za katalog ARABESKE veljajo posebni pogoji odpovedi in jih najdete pod rubriko POTNIKOVA
ODPOVED ALI SPREMEMBA PROGRAMA.

VIZUMI

So določeni po diplomatskih meddržavnih dogovorih. Naše navedbe v programih potovanj oziroma v navodilih za potovanje ali v rubriki »podrobno o tem in onem«, so podatki o zahtevah za posamezne države, veljavne na dan priprave kataloga in veljajo za organizirana skupinska in paketna turistična potovanja za slovenske državljane. Dolžnost potnika pa je, da ima pred potovanjem urejene potrebne dokumente, vključno z vizumom. Odpoved potovanja zaradi neurejenih dokumentov (npr. vizuma, cepljenj) se ne smatra kot višja sila in podlega vsem stroškom odpovedi. Za dušo d.o.o. posreduje urejanje vizumov (za doplačilo), če nam pravočasno dostavite vso potrebno dokumentacijo, ki jo zahteva določeno diplomatsko predstavništvo, sicer smatramo, da si vizum urejate sami.
Za dušo d.o.o. kot turistična agencija za svoje potnike priloži zahtevane kopije potrditve o prijavi na naše potovanje, za katero potrebujete vizum. Agencija ne more vplivati na odobritev in čas urejanja vizuma in ni odgovorna za zavrnitev vizuma (v večini primerov organi, ki vizum zavrnejo, niso dolžni podati razloga zavrnitve). Cena vizuma in posredovanje Za dušo d.o.o. ni všteto v ceni potovanja (razen tam, kjer ni drugače navedeno), ampak se plača posebej. Stroškov pridobitve vizumov Za dušo d.o.o. ne vrača v nobenem primeru.
CARINSKI PREDPISI (IMIGRATION IN VARNOSTNE SLUŽBE)
Vsaka država ima svoje carinske predpise, ki določajo dovoljen vnos za osebno uporabo: večina dovoljuje vnos 1l alkohola, 200 cigaret in predmete za osebno uporabo. Vse dežele strogo kaznujejo prekupčevanje ali prenos orožja in mamil (nekatere s smrtno obsodbo), ilegalno trgovanje za antičnimi, kulturnimi in umetniškimi vrednostmi. Nekatere zahtevajo prijavo vsega tehničnega blaga (tudi fotoaparatov, video kamer, …), denarja, zlatnine, dragih kamnov, … Posledice in stroške nespoštovanja carinskih, zakonskih in diplomatskih predpisov, hišnih redov, uzanc in konvencij nosi potnik sam. Posebej bi vas radi opozorili, da lahko nespodobno obnašanje ali nespodobna oblačila potnikov privedejo do zavrnitve vstopa v državo, saj moramo spoštovati navodila, uzance in kulturo države v katero potujemo. Potnike tudi vljudno naprošamo, da s carinskimi organi primerno sodelujejo. V Dubaj npr. ni dovoljen vnos zdravil s psihotičnimi substancami (antidepresivi, pomirila, uspavala…) brez potrdila osebnega zdravnika o uživanju predpisanega zdravila. Strogo je prepovedan
tudi vnos kakršnegakoli pornografskega materiala (revije, kasete, dvd-ji…).
CEPLJENJA
V naših programih navajamo tudi zahteve držav, kar se tiče zdravstvenih predpisov, ki se prav tako tekom leta spreminjajo. Vsekakor predlagamo da se vsaj 1 mesec pred nameravanim potovanjem zglasite in pokličete na Inštitut za varovanje zdravja RS ali na enote v večjih slovenskih mestih, kjer boste dobili vse ustrezne informacije in opravili tudi vsa obvezna in priporočena cepljenja ter potrebno kemoprofilakso.

IZVEDBA OSNOVNEGA PROGRAMA – NE SPREGLEJTE

Programi potovanja so pripravljeni tudi leto dni vnaprej; prijazno bi vas želeli opozoriti, da včasih ob končni izvedbi in potrditvi lahko pride do spremembe zaporedja v programu, zamenjave dni ogledov, nastanitev ali obratnih zaporedij npr, plovbe ali pristankov na lokaciji. S končnim obvestilom potniki prejmejo tudi program potovanja, ki pa vsekakor vsebuje vse osnovne oglede prvotnega programa.
Vse novosti sproti popravljamo na naših spletnih straneh in po objavi le teh, preneha veljavnost prvotnega kataloškega programa.

POSEBNI POGOJI ZA KRIŽARJENJA

Za programe križarjenj veljajo nekatere posebnosti, zato smo za potnike pripravili dodatek k splošnim pogojem, ki veljajo za križarjenja. Splošni pogoji so sestavni del pogodbe o križarjenju, sklenjene med TA Za dušo in potnikom, ki se prijavlja za določeno križarjenje. Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje so prosto dostopni in na voljo tudi na vseh naših prodajnih mestih
I. SPLOŠNA DOLOČILA
Za programe križarjenj veljajo nekatere posebnosti, zato smo za potnike pripravili Posebne pogoje in navodila, ki so sestavni del pogodbe o organiziranem potovanju / križarjenju, sklenjene med TA Za dušo in potnikom, ki se prijavlja za določeno potovanje/križarjenje/program potovanja.
Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje so prosto dostopni in na voljo na vseh naših prodajnih mestih ter na www.zaduso.si
II. REZERVACIJA IN PLAČILO
Potnik se lahko prijavi za križarjenje v vseh poslovnih enotah TA Za dušo in v vseh pooblaščenih turističnih agencijah. Potnik je ob sklenitvi pogodbe o potovanju/križarjenju dolžan vplačati 30 % cene aranžmaja ter stroške rezervacije. Preostali del potnik plača najmanj 30 dni pred začetkom potovanja. Če je med dnevom prijave in začetkom potovanja manj kot 30 dni, se ob rezervaciji vplača celotni znesek aranžmaja.
III. POTNIKOVA ODPOVED
Potnik ima pravico do odpovedi potovanja na mestu, kjer se je prijavil v pisni obliki. V primeru, ko potnik odpove pogodbo o potovanju/križarjenju, ima TA Za dušo pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi pogodbe o potovanju. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved. Če potnik odpove pogodbo o potovanju je dolžan TA Za dušo povrniti administrativne stroške v višini 15,00 € na pogodbo oziroma voucher ter stroške po odpovedni lestvici. Višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od časa pred dnevom pričetka opravljanja storitve, v katerem je potnik odpovedal pogodbo o potovanju:
SKUPINSKI ODHODI (velja za razpisane skupinske odhode)
– do 90 dni pred odhodom so storno stroški 100 € na potnika (za Holland America 20% vrednosti potovanja)
– od 89 dni do 60 dni pred odhodom plača potnik 30% od vrednosti potovanja;
– od 59 dni do 45 dni pred odhodom plača potnik 50 % od vrednosti potovanja;
– od 44 dni do 20 dni pred odhodom plača potnik 75 % od vrednosti potovanja;
– 19 dni pred odhodom ali manj plača potnik 100 % (na dan odhoda tudi pristaniške takse)
INDIVIDUALNI ODHODI
Lestvica stroškov odpovedi za ladijsko družbo Costa Crociere:
Basic tarifa:
– do 45 dni pred odhodom so storno stroški 25% od vrednosti potovanja € na potnika;
– od 44 dni do 30 dni pred odhodom plača potnik 50% od vrednosti potovanja;
– od 29 dni do 16 dni pred odhodom plača potnik 75% od vrednosti potovanja;
– 15 dni pred odhodom ali manj plača potnik 100 %

Comfort in Deluxe tarifa:
– do 45 dni pred odhodom so storno stroški 50 € na potnika;
– od 44 dni do 30 dni pred odhodom plača potnik 25% od vrednosti potovanja;
– od 29 dni do 15 dni pred odhodom plača potnik 50% od vrednosti potovanja;
– od 14 dni do 5 dni pred odhodom plača potnik 75 % od vrednosti potovanja;
– 4 dni pred odhodom ali manj plača potnik 100 %

Križarjenje okoli sveta in njegovi deli:
– od 90 dni do 60 dni pred odhodom plača potnik 25% od vrednosti potovanja;
– od 59 dni do 15 dni pred odhodom plača potnik 50% od vrednosti potovanja;
– od 14 dni do 10 dni pred odhodom plača potnik 75 % od vrednosti potovanja;
– 9 dni pred odhodom ali manj plača potnik 100 %
»Last minute deal« tarifa: -100% storno stroški od dneva potrditve do odhoda

Lestvica stroškov odpovedi za ladijsko družbo MSC:
Križarjenja, ki trajajo manj kot 16 dni:
– do 60 dni pred odhodom plača vsak potnik 50 €;
– od 59 dni do 30 dni pred odhodom plača potnik 25 % od vrednosti potovanja;
– od 29 dni do 22 dni pred odhodom plača potnik 40 % od vrednosti potovanja;
– od 21 dni do 15 dni pred odhodom plača potnik 60 % od vrednosti potovanja;
– od 14 dni do 6 dni pred odhodom plača potnik 80 % od vrednosti potovanja;
– od 5 dni prej do odhoda plača potnik 100 % od vrednosti potovanja.
Križarjenja, ki trajajo več kot 16 dni:
– do 90 dni pred odhodom plača vsak potnik 50 €;
– od 89 dni do 60 dni pred odhodom plača potnik 25 % od vrednosti potovanja;
– od 59 dni do 52 dni pred odhodom plača potnik 40 % od vrednosti potovanja;
– od 51 dni do 35 dni pred odhodom plača potnik 60 % od vrednosti potovanja;
– od 34 do 15 dni pred odhodom plača potnik 80 % od vrednosti potovanja;
– od 14 dni prej do odhoda plača potnik 100 % od vrednosti potovanja.

Pri sestavljenih programih (križarjenje, prevoz, hotelska nastanitev, izleti,…) veljajo za vsak del aranžmaja lastni splošni pogoji.
Potnik nima pravice do povračila kakršnega koli deleža v primeru:
– če se pravočasno ne prijavi v pristanišču;
– če iz kakršnegakoli razloga predčasno zapusti križarjenje;
– če nima veljavnih dokumentov (tako osebnih dokumentov, kot vizumov).

Splošni pogoji odpovedi za ostale ladijske družbe so na voljo v poslovalnicah.

Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi, so le-ti lahko tudi višji, kadar to pogojujejo pogoji organiziranja potovanja, ki jih organizatorju narekujejo veljavni pogoji prodaje in jih pogojujejo poslovni partnerji. Za skupinske odhode veljajo posebni splošni pogoji odpovedi.
V primeru odpovedi potovanja s strani organizatorja ali potnika, potnik nima pravice do povračila stroškov, vizuma potrebnega za vstop v državo kamor naj bi se potovalo, stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani ter stroškov zavarovanja potovanja.
IV. SPREMEMBA REZERVACIJE
Potnik lahko spremeni določene elemente rezervacije, če je to mogoče.
Če potnik želi na rezerviranem potovanju spremeniti ali zamenjati ime udeleženca-ev mora to storiti najkasneje do 8 dni pred odhodom, če je mogoče spremembo urediti in plača za vsako spremembo 50€ na osebo ter morebitne dodatne stroške spremembe in/ali odpovedi storitev tretjih oseb v okviru programa potovanja. Spremembe imen udeležencev ali rezervacije včasih niso dovoljene.
Ladjar MSC za kabine fantastica do 7 dni pred odhodom ne obračunava spremembe imena, za kabine bella pa le-ta znaša 50 € po osebi do 7 delavnih dni pred odhodom. Za odhode poletje – zima 2018 se sprememba imena obračuna za vse tipe kabin do 7 delavnih dni pred odhodom.
Organizator (ladjar) si pridržuje pravico do spremembe številke kabine (v isti ali višji kategoriji) ter turnus prehrane v restavraciji, kljub poprejšnji potrditvi, brez odškodnine.
Zaradi vremenskih okoliščin in drugih razlogov lahko pride do spremembe programa oziroma itinerarja tudi s strani ladijske družbe.
Ladjar si pridržuje tudi pravico kadarkoli zamenjati kabino znotraj iste oziroma višje kategorije, v primeru ko ob rezervaciji ni možno izbirati številke kabine (garantirane kabine). V takem primeru si ladjar pridržuje pravico določiti tudi kabino prirejeno za invalide ali z oviranim pogledom, v kolikor je znotraj iste oziroma v višji kategoriji.
V. POOBLASTILA KAPITANA
Kapitan ladje ima vsa pooblastila, da brez razloga kadarkoli spremeni predviden itinerar plovbe.
VI. PRIKLJUČNI PREVOZ
TA Za dušo ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki jo potnik utrpi zaradi zamude ali odpovedi storitev prevoznikov za prevoz do predvidenega kraja pričetka potovanja.
VII. PREVOZI NA INDIVIDUALNA KRIŽARJENJA
TA Za dušo za individualne prevoze sodeluje s podjetjem Goopti. Splošni pogoji poslovanja za posredovanje in organizacijo prevoza oseb s prevoznikom GoOpti so objavljeni na spletni strani www.GoOpti.com. V nadaljevanju se nahaja povzetek omenjenih splošnih pogojev.
Prevoz do pristanišča
Dan pred prevozom do pristanišča je potnik obveščen preko sms-a in/ali elektronske pošte o točni uri odhoda in o kontaktu voznika. Prevoz do pristanišča lahko zaradi odhoda potnikov iz druge lokacije, ki ni zbirno mesto, traja dlje kot je za takšno razdaljo običajno.
Prevoz iz pristanišča
Dan pred prevozom iz pristanišča je potnik obveščen preko sms-a in/ali elektronske pošte o točni uri odhoda in o kontaktu voznika. Načrtovana ura prevoza iz pristanišča je med 11.00 in 13.00 uro, odstopanje od načrtovane ure prevoza iz pristanišča je lahko za največ dve uri. Potnik bo o odstopanju pravočasno obveščen. Prevoz iz pristanišča v Slovenijo lahko zaradi dostave potnikov na različne lokacije traja dlje kot je za takšno razdaljo običajno.
Možna doplačila
Potnike je možno pobirati/odložiti tudi na domu oz. na drugi lokaciji, kot je glavna železniška postaja
v Ljubljani. Doplačila so: 5 € na lokacijo, ki se nahaja 5 km ali manj od začrtane poti.
Odpoved s strani potnika
Za odpoved prevoza do enega meseca pred odhodom na križarjenje odpovednih stroškov ni, do 14
dni pred odhodom odpovedni stroški znašajo 50% cene prevoza in manj kot 14 dni pred odhodom so
odpovedni stroški 100% cene prevoza.
VIII. SKUPINSKI ALI INDIVIDUALNI ODHOD
Vsak razpisan skupinski odhod ima v razpisu določeno najmanjše število potnikov, pri katerem TA Za dušo zagotovi slovenskega vodnika/spremljevalca. Če v razpisu ni drugače navedeno je najmanjše število za zagotovitev skupinskega odhoda 30 potnikov. V primeru, da se prijavi manj kot 30 potnikov je križarjenje individualno, brez slovenskega vodnika/spremljevalca. V kolikor je pri skupinskem odhodu možno doplačilo transferja do pristanišča je le-ta organiziran skupinsko v primeru minimalno 30 prijavljenih potnikov na transfer. V primeru da se prijavi manjše število potnikov se transfer organizira preko prevoznika GoOpti, po njihovih pogojih. Potnikova odpoved križarjenja velja po III.
členu posebnih pogojih za križarjenja. Pri tematskih križarjenjih je potrebno minimalno število prijavljenih potnikov za izvedbo tematskega križarjenja, v nasprotnem primeru je križarjenje po zmanjšani ceni individualno ali odpovedano.
IX. NOSEČNOST IN KRIŽARJENJE
Prevozniki na potniških ladjah nimajo ustrezne medicinske opreme za rojevanje, zato ne more sprejeti rezervacij ali prevažati potnic, ki bi bile na zadnji dan križarjenja noseče 24 tednov ali več (pri ladjarju MSC 25 tednov). Ladjar in/ali prevoznik si pridržuje pravico, da zavrne vkrcanje visoko noseče potnice in v takem primeru ne prevzema nikakršne odgovornosti. Ladjar in/ali prevoznik si pridržuje pravico, da od potnika zahtevajo zdravniško potrdilo o sposobnosti za potovanje.
X. DOJENČKI NA KRIŽARJENJU
Nekateri ladjarji ne sprejemajo dojenčkov mlajših od 6. mesecev ali celo mlajših od 12. mesecev, ko
gre za čezoceanska križarjenja ali križarjenja daljša od 15 dni.
XI. KONČNE DOLOČBE
Posebni pogoji za križarjenja, se uporabljajo skupaj s splošni in posebni pogoji ter navodili za turistične aranžmaje TA Za dušo in veljajo za vsa skupinska križarjenja in individualna križarjenja v organizaciji ladjarjev MSC Cruises in Costa Cruises. Splošni pogoji odpovedi ostalih ladijskih prevoznikov so na voljo v poslovalnicah.
POSEBNI POGOJI ZA POČITNIC Z LETALOM 
POČITNIŠKA IN POPOTNIŠKA DEŽELA
Pozanimajte se o deželi v katero potujete (potovalni dokumenti, vizumi, cepljenja, varnostne razmere) in upoštevajte versko in kulturno tradicijo, običaje, navade, standarde in zakone, ki veljajo v deželi gostiteljici. Prav je, da ste na to pripravljeni ter vse posebnosti tudi upoštevate ter jih vzamete v zakup. Naj vas ne preseneča drug življenjski ritem, čistoča in točnost, saj je v različnih državah marsikaj drugače vrednoteno kot doma. Sprejmite vsako deželo in ljudi z vsemi pozitivnimi in negativnimi odlikami, saj boste le na tak način lahko uživali. Tudi sprejemanje drugačnosti je lahko posebne vrste izziv.
ZAŠČITA LJUDI IN KULTURE
Potovati pomeni spoznavati tuje kulture, šege in običaje. Spoštujte kulturo in njihove ljudi, v javnosti se oblačite tako, da ne prizadenete religioznih občutkov gostitelja. Prosite za dovoljenje, v kolikor želite fotografirati tuje ljudi. In ne pozabite, v deželi ste gost in tudi če vam kaj ne ustreza, to razrešujte na primeren in kulturen način. Ne pozabite, prijaznost in lepa beseda bosta prej razrešili probleme in nesporazume.
ASISTENCA NA LETALIŠČU PRED ODHODOM
S končnim obvestilom boste prejeli točen datum in uro zbora udeležencev letovanja/potovanja, ki bo predvidoma za vse počitniške kraje na letališču JP Ljubljana oz. na letališču Edvarda Rusjana v Mariboru. Pričakal vas bo naš predstavnik, ki vam bo razdelil potne dokumente ter vas usmeril na prijavo za let. Prav tako vam bo na voljo za dodatne informacije.
LETALSKI PREVOZI
Vsi letalski prevozi so izključno v pristojnosti letalskih družb in nanje agencija nima vpliva. Pravica letalskega prevoznika je, da zaradi tehničnih ali organizacijskih razlogov spremeni dan, čas leta, vrsto letala ali ponudi nadomestni let. Iz teh in iz organizacijskih razlogov si dovoljujemo pravico do spremembe časa leta, vrste letala, letalskih linij (npr. trikotni leti, dodatna vmesna pristajanja, menjava letališča …). Možno je tudi, da je polet na destinacijo zvečer, povratek zjutraj. Prvi in zadnji dan letovanja sta vedno namenjena potovanju (letalski prevoz, transfer).
Spremembe letov lahko nastanejo tudi v času, ko je katalog že izdan, zato so dnevi in časi letov informativni in določeni več mesecev vnaprej pred vašim odhodom. Vsi podatki navedeni v katalogu so zgolj informativne narave in niso obvezujoči. Točen razpored poletov in končne informacije boste prejeli nekaj dni pred odhodom.
Zamude letov prav tako niso v pristojnosti agencije. Do zamude letalskih prevoznikov lahko prihaja zaradi različnih razlogov: nujna vzdrževalna dela, stavke, slabe vremenske razmere in obremenitve zračnega prostora. Za dodatne stroške ali neizkoriščeno storitev ter drugo škodo, ki nastane zaradi zamude letalskega prevoznika, žal ne sprejemamo odgovornosti. Prosimo upoštevajte, da ima varnost potnikov prednost pred točnostjo poletov.
Prihod na letališče je določen pri posebnih charter letih 2 uri pred predvidenim odhodom letala. Pri charter letih je namreč možen tudi predčasen odhod, prav tako je potrebno pravočasno prevzeti potovalne dokumente. V primeru, da na letališče niste prispeli v za to priporočenem času, agencija ne prevzema stroškov za zamujen let in vse, kar je posledično vezano na to.
Letalske vozovnice za odhod in vrnitev potniki običajno prejmejo na letališču od našega predstavnika, skupaj z vsemi ostalimi potnimi dokumenti. Za potnike, ki so kupili samo letalske
vozovnice, še posebej velja opozorilo, da vsaj 24 ur pred poletom še enkrat preverijo točno uro leta pri agenciji, kjer je bila napravljena rezervacija oz. pri predstavniku na destinaciji. Pri nakupu letalskih vozovnic transfer z/do letališča ni vključen v ceno.
Prtljaga mora biti primerna za prevoz z letalom in ustrezno zaprta. Upoštevajte dovoljeno težo prtljage, ki je navedena na končnem obvestilu pred odhodom ter predpise o ročni prtljagi. Prav tako je potrebno že ob rezervaciji opozoriti na posebno prtljago (surf, kolesa, golf ali potapljaška oprema …) in jo tudi doplačati. Prav tako je potrebno pridobiti ustrezno dovoljenje za prevoz živali.
Prevoz prtljage ne sodi med odgovornosti agencije, niti za poškodovano, niti za izgubljeno prtljago. Ob takšnih primerih se nemudoma obrnite na ustrezne službe že kar neposredno na letališču, običajno oddelek »lost and found«, kjer boste prejeli ustrezni zapisnik in referenčno številko. Kasnejših reklamacij letalski prevoznik ne bo upošteval.
PRIHOD NA LETALIŠČE V POČITNIŠKI DEŽELI
Po pristanku na letališču gredo vsi potniki sami skozi carinski prostor. Kjer je to potrebno (npr. Egipt, Tunizija), vam bodo razdelili vstopne formularje (tudi v angleškem jeziku), kamor boste izpisali podatke iz vašega potnega lista. Naš predstavnik v ta prostor zaradi carinske zakonodaje nima vstopa in vas bo skupaj s predstavniki lokalne turistične agencije pričakal na izstopu iz letališke zgradbe.
PREVOZ DO HOTELSKE NASTANITVE
Na letališču vas bo sprejel predstavnik naše agencije in vas pospremil do rezerviranega hotela. To velja samo za programe, ki so vezani na naše charter lete in minimalno število potnikov. Za letovanja v manjšem obsegu (manj kot 40 potnikov) in predvsem tam, kjer kombiniramo lete na rednih linijah, bodo na voljo lokalni predstavniki ali samo transferisti. Čas prevoza do posameznega hotela je približno opredeljen pri opisih hotelov oziroma je navedena razdalja v kilometrih, vendar bi vas radi opozorili, da prevoz z letališča do vašega hotela ne bo trajal le toliko časa, kolikor se predvideva za optimalen čas prevoza. Na avtobusu ali manjšem kombiniranem vozilu (odvisno od števila udeležencev za prevoz) bodo namreč potniki iz različnih hotelov, zato vsekakor razporejanje po hotelih traja dlje časa; že vnaprej vas naprošamo za razumevanje. V kolikor želi gost individualen servis in prevoz, je to proti doplačilu seveda možno urediti. Prav tako se gostje z večjimi kosi prtljage (surf, kolesa, golf ali potapljaška oprema …) ne bodo mogli udeležiti skupinskega prevoza zaradi utesnjenosti, zato bo potrebno doplačati poseben prevoz. Ker sta običajno na destinaciji vsaj dva različna avtobusa, bo predstavnik v enem avtobusu pripravil samo pozdravni govor in potnike seznanil s svojim obiskom v posameznih hotelih. Zaradi prometne situacije transfer do določenih hotelov ali hotelskega vhoda ni zmeraj možen, zato je potrebno s prtljago prehoditi krajšo pot. Za svojo prtljago na prevozu odgovarjate sami in prosimo vas, da se pred vstopom v avtobus prepričate, da je vaša prtljaga v prtljažnem prostoru avtobusa.
PREDSTAVNIŠTVO
Prvi ali drugi dan letovanja vas bo po vnaprej določenem razporedu obiskal naš predstavnik ter vam posredoval natančnejše informacije o hotelu, bivanju, destinaciji, izletih … Prav tako vam bo na voljo za razreševanje kakršnih koli težav ali nejasnosti. Za nujne primere boste imeli na voljo SOS številko mobilnega telefona naših predstavnikov (ki je navedena že v končnem obvestilu o potovanju in ga prejmete pred odhodom na destinacijo). Uradne ure (srečanja predstavnikov z gosti v posameznem hotelu) in telefonske številke so objavljene tudi na info panojih in/ali mapah v vsakem hotelu. Točen čas povratnega leta ter transferja na letališče je prav tako naveden na info panojih in/ali mapah. V kolikor se zgodi, da obvestila ni, vas vljudno naprošamo, da čas transferja iz hotela preverite pri našem predstavniku sami.
INFORMACIJSKI PANO IN MAPA
Informacijski pano in/ali mapa se nahaja v vsakem hotelu v skupnih hotelskih prostorih. Na panoju ali v mapi bo naveden čas obiska našega predstavnika, čas odhoda zadnji dan potovanja, našli pa boste tudi nasvete za dodatne oglede in izlete.
IZLETI
Ko je udobja nastanitve in poležavanja na plažah dovolj, smo za vas pripravili veliko zanimivih izletov in ogledov, ki bodo vaše počitnikovanje še popestrili. V kolikor se bo prijavilo dovolj udeležencev (najmanj 15), bo izlet spremljal slovenski vodnik, sicer pa za izvedbeni del poskrbi lokalna agencija, ki je tudi odgovorni organizator in izvajalec dodatnih ogledov in izletov. TA Za dušo ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj kot informator. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke izključno do izvajalca storitve na kraju samem. Udeležba na izletih je izključno na lastno željo in odgovornost potnika, Ta Za dušo žal ne prevzema odgovornosti za poškodbe ali nesreče, ki bi lahko nastale kot posledica teh aktivnostih. Pri vsakem počitniškem cilju je opisano vsaj nekaj izletov, celotno ponudbo pa boste prejeli pred odhodom ali na licu mesta od našega predstavnika.
POTNE LISTINE IN DRUGE VREDNOSTI
Ob prihodu svoj osebni dokument (potni list ali osebno izkaznico) oddate na recepciji hotela. Nazaj ga dobite takoj ali po obdelavi podatkov, navadno naslednji dan. Svetujemo, da osebne dokumente in ostale vredne predmete shranite v hotelski sef ter da s seboj vedno vzamete le manjšo količino denarja. V primeru kraje je le-to potrebno prijaviti policiji. V tem primeru in v drugih nujnih primerih se obrnite na našega predstavnika. TA Za dušo in hotelir za ukradene predmete žal ne prevzemata nikakršne odgovornosti.
SEF
Hotel in TA Za dušo ne prevzemata odgovornosti za denar ali dragocene in vredne predmete, ki jih pustite v sobi, zato le-te shranite v sef, ki vam je na voljo v večini hotelov, ponekod brezplačno ali z ustreznim doplačilom, odvisno od kategorije objekta in dežele, kamor potujete. Uporabo sefa je potrebno urediti na licu mesta.
HOTELI IN DRUGI POČITNIŠKI OBJEKTI
Kategorizacija hotelov in objektov je določena s strani nacionalnih turističnih uradov in združenj države v katero potujete in se ravna izključno po njihovih nacionalnih kriterijih, ki niso nujno identični z veljavnimi določbami in kriteriji pri nas. Pri izbiri objektov smo skušali zajeti čimbolj pestro strukturo ponudbe. Seveda pa bi vas radi opozorili, da obstajajo tudi razlike med objekti iste kategorije, kar je običajno razvidno najprej iz cene aranžmaja, prav tako ob vsakem objektu navajamo povprečno oceno enega/dveh največjih mednarodnih spletnih portalov. Kataloške fotografije so vedno samo simbolične, katalogi so natisnjeni več mesecev vnaprej. Včasih lahko v tem času zato pride tudi do kakšnih sprememb (adaptacije, dodatna gradnja). Enako velja za slike sob, parkovnih površin, športnih terenov in podobno. O vseh morebitnih spremembah bomo goste obveščali preko našega spletnega portala, zato priporočamo, da si ogledate tudi ta del naših opisov in priporočil pred potovanjem/letovanjem.
Različne narodnosti so značilnost vsakega hotelskega in drugega počitniškega objekta. TA Za dušo namreč ni edini zakupnik hotelskih in drugih počitniških kapacitet, temveč boste tukaj srečali tudi številne druge narodnosti z različnimi navadami in kulturo obnašanja. V večini primerov je seveda to zelo zanimivo in vaš dopust popestri, včasih pa je seveda lahko drugačnost tudi moteča, vendar bi vas radi opozorili, da na to žal nimamo vpliva.
Uporaba počitniškega objekta in sob: Po splošnih pravilih se v sobo lahko vselite na dan prihoda po 14.00 uri, na dan odhoda pa jo je potrebno zapustiti od 10 00/12.00 oz. skladno s hotelskim hišnim redom, ne glede na uro poleta. Če želite sobo na dan odhoda obdržati dlje, se morate to dogovoriti na recepciji, običajno dan pred odhodom (zaradi sprotnega preverjanja prostih kapacitet) in poravnati ustrezna doplačila. V nekaterih hotelih in objektih imajo na voljo poseben prostor, kjer lahko svojo prtljago shranite do odhoda na letališče, sicer vam prtljago zadržijo v avli hotela. V primeru zamude letala ali prihoda v hotel pozno ponoči ali v zgodnjih jutranjih urah, gosti niso upravičeni do vračila ene nočitve, saj se število nočitev ne spremeni. Za nočitev se šteje čas od 14.  ure na predviden dan prihoda do približno 11. ure naslednjega dne. Koriščenje penzionskih storitev: V kolikor gostje koristijo tudi penzionske storitve, polpenzion ali storitev vse vključeno, se te pričnejo koristiti po prijavi v hotel, v skladu s hotelskim urnikom storitev in se zaključijo z odjavo iz hotela, ne glede na uro poleta. Ob poznih prihodih oziroma zgodnjih odhodih iz hotela, ki niso skladni z obratovalnimi časi restavracij in barov, hotelirji niso dolžni postreči  večerje oziroma zajtrka. Obroki, ki jih med poletom prejmete na letalu, se upoštevajo kot del rezervirane storitve.
Hišni red: Vsi objekti imajo pravilnik oziroma hišni red, ki ga je potrebno upoštevati. Nahajajo se na vidnih mestih hotelskih hiš in drugih objektov.
Prijava pomanjkljivosti: Po prevzemu ključev ali kartic preverite sobe in ali je ta primerno pripravljena. V nasproten primeru o vseh pomanjkljivostih nemudoma obvestite recepcijo in naše predstavnike, v kolikor so še prisotni v hotelu ali na mobilni telefon. Če se napaka v doglednem času ne odpravi ali sobe ni mogoče zamenjati, je potrebno sestaviti reklamacijski zapisnik, saj brez tega vaših kasnejših pripomb ne bomo mogli upoštevati in razreševati. Naše edino vodilo in želja je zadovoljen gost, zato želimo, da se vse nepravilnosti odpravijo na licu mesta.
SOBE
V osnovno ceno aranžmaja je vključena nastanitev v standardnih dvoposteljnih sobah 1/2, v primeru posebnih želja in ob doplačilu pa lahko gostom rezerviramo nadstandardne sobe, suite, družinske sobe ali vile (na vprašanje, potrditev je odvisna od razpoložljivosti kapacitet). V standardne dvoposteljne sobe se lahko na željo stranke dodajo dodatna ležišča, primer nastanitve 1/2+1 ali 1/2+2, pri čemer opozarjamo, da dodatna ležišča ne ustrezajo standardu normalne hotelske postelje (navadno zložljiva postelja, zofa, zložljivi ležalnik) ter da je kakovost nastanitve 3. in 4. osebe zato bistveno nižja. Pojavi se prostorska stiska, ki jo je potrebno vzeti v zakup nastanitev 1/2+1 ali 1/2+2.
Nekateri hotelirji lahko v primeru rezervacije 1/2+2 zaradi prostorske utesnjenosti dodajo eno dodatno ležišče, medtem ko je drugi otrok brez lastnega ležišča skupaj s starši. Takšna nastanitev je že ovrednotena v pavšalni ceni.
Če želite kakovostnejšo nastanitev, preverite hotele, kjer je ločena kategorija družinskih sob, ki sicer lahko nudijo dodatna in neenakovredna ležišča, so pa prostorsko ustreznejše nastanitvi več oseb.
Enoposteljne sobe so v večini hotelov v omejenem številu, pri čemer velikost, opremljenost in lega niso vedno identične s standardno sobo.
POSEBNE ŽELJE STRANK
Ob rezervaciji in v kolikor je to mogoče, sprejemamo tudi posebne želje strank, vendar je izpolnitev le-teh odvisna od hotelske razpoložljivosti na dan prihoda in zanje žal ne moremo sprejeti odgovornosti (točno določena soba, pogled iz sobe, bližina sob dveh družin, nadstropje, velikost sob, zakonski oz. ločeni ležišči ipd).
VARSTVO OKOLJA, ČIŠČENJE, MENJAVA BRISAČ
V vseh počitniških krajih je veliko število gostov, kar posledično vpliva na okolje. Hotelirji radi opozarjajo in dajejo nasvete, kako lahko z okoljsko osveščenim ravnanjem vplivate na varovanje okolja tekom vašega letovanja. V večini hotelov vam bodo brisače menjali le po potrebi. V kolikor želite menjavo svojih brisač, jih odložite na tla kopalnice. Na splošno pa velja, da je čiščenje in menjava brisač vsakodnevna v hotelih 5*, v hotelih 4* vsak drugi dan, v hotelih 3* trikrat tedensko in v hotelih in objektih 2* dvakrat tedensko.
VODA IZ VODOVODA
Ne pijte vode iz lokalnega vodovoda (pip), ki je pogosto tudi močno klorirana. Kupujte ustekleničeno vodo, takšno naročajte tudi v barih in restavracijah ali po naročilu v sobo. Ustekleničena voda je vedno za doplačilo.
KAJ JE POTREBNO UPOŠTEVATI
Podnebje: Zaradi drugačnega podnebja, okolja in navad lahko pride do pojava različnega mrčesa ter manjših živali in plazilcev v hotelskem in tudi drugih kompleksih. V kolikor to opazite, obvestite hotelsko osebje. Priporočamo, da si priskrbite sredstva proti mrčesu in električne vtičnice proti komarjem.
Tehnični standard: Radi bi vas opozorili, da v večini držav, kamor boste potovali, ne razpolagajo s takšnim tehničnim standardom, kot ste ga navajeni doma. Tako lahko popravila trajajo bistven dlje (popravilo klimatske naprave, kotličkov ipd).
Oskrba z vodo in električno energijo: Zaradi dolgotrajne suše ali vročine pride do občasnega pomanjkanja vode ali prekinjene oskrbe z električno energijo, na kar hotelir, niti Ta Za dušo nimata vpliva.
Vzdrževalna dela in renovacije: Glede na to, da nekateri hoteli obratujejo vse leto (predvsem Egipt, Turčija in Tunizija), se ves čas izvajajo različna vzdrževalna dela in renovacije. Žal Ta Za dušo na to nima vpliva. V primeru zelo motečih del vas vljudno prosimo, da o tem obvestite našega predstavnika, da skupaj s partnerjem najdemo ustrezno rešitev.
Hrup lahko povzročajo tudi zračni promet (oddaljenost hotelov od letališča je navedena pri opisu), nočno življenje, dobavitelji v hotelih, odvoz smeti, agregati, nenazadnje tudi klimatske naprave, ki vedno niso najnovejše. To so seveda lahko moteči elementi, vendar se odpravljate v turistična središča, kjer je to običajen pojav in se mu ni moč izogniti.
Športne aktivnosti, animacijski in kulturni programi so odvisni od sezone letovanja in niso enako intenzivni skozi vse leto. V času visoke sezone lahko pride tudi do čakalnih dob in v času nizke sezone do omejitve koriščenja le-teh. Vse to je upoštevano pri oblikovanju cene. Vsa animacija v hotelih (kjer jo imajo) poteka v različnih svetovnih jezikih. Osebje uporablja jezik, ki ga govori večina gostov. Za določene aktivnosti je potrebno minimalno število udeležencev, ki je odvisno od posamezne aktivnosti.
Odpiralni časi določenih objektov (npr. savne, notranji bazen, fitnes klub …) so lahko omejeni.
Športni rekviziti in igrišča ne ustrezajo vedno našim standardom in so lahko v slabšem stanju. Uporaba športnih naprav, udeležba pri raznih športnih aktivnostih je na lastno odgovornost. Za otroke odgovarjajo starši. Ta Za dušo in vodstvo hotela ne odgovarjata za poškodbe, ki nastajajo pri teh aktivnostih.
Otroški klubi se žal ne morejo primerjati z otroškimi vrtci, prav tako otroka ne moremo vključiti v klub proti njegovi volji.
Cena aranžmaja ne vključuje uporabe športnih rekvizitov oz. sodelovanje v aktivnostih, ki jih na plaži oz. v okolici hotela ponujajo lokalni ponudniki. Le-te se doplačajo v kraju letovanja. Razpoložljivost teh storitev v času letovanja ne zagotavljamo.
Omejitev hotelskih storitev in uslug: Pred in po sezoni lahko pride do omejitev hotelskih storitev (klimatske naprave, animacija, športna ponudba) in le-teh ni v polnem obsegu. Navedene okoliščine so že upoštevane pri oblikovanju cen.
Prehrana je v večini hotelov prilagojena mednarodnim okusom, seveda pa se v kuhinjah uporabljajo najrazličnejše začimbe, omake in dodatki, ki spremenijo nam poznan okus določene hrane. V nekaterih hotelih višje kategorije imajo tudi določene vrste dietetične in druge posebne prehrane, vendar vam vnaprej žal ne moremo zagotoviti, da bo izbor takšen in tolikšen, da boste lahko zadovoljili vsem posebnim potrebam. Priporočamo, da v primerih posebne prehrane nujne in nezamenljive jedi vzamete s seboj na potovanje (brezglutenski kruh, riževe vaflje, kosmiče …) – pred tem prosimo, da preverite carinske predpise. Prav tako upoštevajte, da telo potrebuje več dni, da se privadi na drugačno podnebje in prehrano. Drugačne okoliščine, uživanje z ledom hlajenih pijač lahko privedejo do želodčnih težav in obolenj, ki niso povezani s slabimi higienski pogoji ali kakovostjo živil. Vedno pijte samo ustekleničeno vodo. Prav tako bi vas radi opozorili, da lahko v hotelskih restavracijah ali barih ob določenih urah pride do čakalnih vrst, čemur se žal ni možno izogniti. Včasih si hotelske hiše pomagajo z organizacijo obrokov v različnih terminih ali v primeru dobrih vremenskih pogojev z dodatnimi sedeži na prostem. V nekaterih hotelih, kjer obroke nudijo v obliki bifeja
(samopostrežno), lahko imajo jedi včasih nekoliko nižjo temperaturo.
Kontinentalni zajtrk: Skromen zajtrk, sestavljen iz masla, marmelade, kave, čaja in kruha. Večinoma ga strežejo, v manjših grških hotelih pa si jih prinesete k vaši mizi na pladnjih kar sami.
Samopostrežni kontinentalni zajtrk: Obogaten kontinentalni zajtrk, pri čemer so ob osnovi kontinentalnega zajtrka na voljo (lahko različno po dnevih) dodatno še salama, sir, sadni sirup, včasih dodajo tudi jogurt, kuhano jajce, med.
Samopostrežni zajtrk je običajno sestavljen vsaj iz marmelade, masla, čaja, kave, mleka, salam, sira, sadnega sirupa, jajc, jogurta, včasih tudi sadja ali kompota. Odvisno od kategorije in kvalitete hotela pa so lahko seveda še drugi dodatki.
Večerja: Kadar v katalogu in opisu ni drugače zapisano je večerja postrežena. Običajno je na voljo eden ali včasih dva menija, sestavljena iz predjedi, glavne jedi in sladice/sadja. Večinoma gostje napravijo izbor te večerje že en dan prej. Takšna večerja je lahko v hotelski restavraciji ali tudi v bližnji taverni, saj manjši hoteli ne razpolagajo s svojo hotelsko kuhinjo.
Samopostrežna večerja: Možnost izbire vsaj dveh predjedi, dveh glavnih jedi in dveh sladic ali sadja.
Glavno jed in včasih predjed delijo kuharji ali natakarji, nekaj pa si izberete sami.
Bifejska večerja je količinsko neomejena, sami izbirate med različnimi možnostmi, tako predjedi, glavnih jedi kot tudi pijač.
Storitve vse vključeno ali all inclusive storitve: Informativen obseg storitev je naveden v opisu posameznih hotelov, točno listo storitev, vključno s hotelskim urnikom storitev pa prejmete ob prihodu v hotel. Storitve se razlikujejo glede na državo, kategorijo hotela in nenazadnje od višine vplačanega aranžmaja. Tudi hoteli iste kategorije imajo lahko različno ponudbo in kakovost storitev vse vključeno. Največji pokazatelj pri izboru le-tega je seveda cena aranžmaja. Tudi v hotelih s ponudbo vse vključeno je možno koristiti storitve, ki niso zajete v ceno in jih je potrebno doplačati v kraju samem (“a-la-carte” oziroma restavracije po naročilu, bari v diskotekah oziroma po uri, ki jo določa program storitev, wellness storitve, razne športne aktivnosti …). Pijača pri all inclusive storitvah je v večini primerov postrežena v plastičnih kozarcih (posebej obdelana plastika, ki jo tudi operejo), vsa ustekleničena pijača, sveže stisnjeni sokovi, uvožene alkoholne pijače pa so za doplačilo.
Pijača in prigrizki v mini barih/hladilnikih se tudi po programu storitev vse vključeno navadno doplačajo. Vljudno vas naprošamo, da se ravnate s skladu s hotelskimi pravili in tudi sami beležite porabo minibara, račun pa poravnate zadnji dan pred odhodom. Kuhinjske niše so v vseh objektih (studii, apartmaji in sobe s kuhinjskimi nišami) opremljene zelo
skromno, samo z najnujnejšim in so primerne resnično samo za pripravo manjših obrokov ali prigrizkov.
Kopalnice so v večini primerov opremljene samo z osnovno opremo in le nekatere tudi z zavesami za tuš ali preprogami proti drsenju. Včasih je namesto kadi ali tuš kadi samo obzidan prostor z odtokom ali samo odtok (včasih v Egiptu, Tuniziji, Grčiji), zato ob uporabi tuša postane kopalnica v celoti mokra. Bodite previdni, da vam ne spodrsne.
Klimatske naprave: V večini primerov, če drugače ni navedeno, so sobe opremljene s klimatskimi napravami, ki so centralno vodene s strani hotelske hiše in običajno obratujejo le nekaj ur dnevno v visoki sezoni. Pri izpadih električne energije je seveda moteno normalno obratovanje, saj si hoteli pomagajo z agregati, ki ne zagotavljajo delovanja klimatskih naprav. Novejši hoteli imajo izpopolnjen sistem vključevanja klimatskih naprav z uporabo ključev, upoštevati pa je potrebno, da imate zaprta vsa vrata in okna, sicer klima ne bo delovala. Ob prevzemu sobe v večini primerov klima ne deluje, zato jih je potrebno najprej prezračiti in ohladiti. Seveda pa je obratovanje klimatskih naprav največkrat povezano s hrupom, tudi naprave niso povsod najnovejše.
TV sprejemniki: Kvaliteta sprejema je odvisna od lege objekta in nastanitve. Tudi izbira programov je največkrat omejena le na nekaj in predvsem lokalnih postaj. Izbor je različen od hotela do hotela. Pravila oblačenja veljajo predvsem v hotelih višje kategorije (večina hotelov 4* in 5*). V restavracijah in družabnih prostorih za moške priporočamo dolge hlače in za dame primerno toaleto. Fotografijam v katalogu in informacijam na spletnih straneh namenjamo posebno pozornost. Opozorili bi vas namreč radi, da so vse fotografije simbolične in prikaz (npr. sobe) ne pomeni, da boste nastanjeni v točno takšni sobi, kot jo vidite v katalogu. V osnovno ceno so vedno vključene standardne sobe oziroma sobe tiste kategorije, ki je opredeljena v ceniku. V času od izdaje kataloga, do nastopa vašega dopusta, lahko pride do adaptacije ali dograditve, zaradi česar se posledično fotografije v katalogu ne ujemajo s trenutno situacijo. Prav tako TA Za dušo ne odgovarja za informacije, ki so podane na spletnih straneh posameznih hotelov in so lokalnega značaja.
Senčniki in ležalniki: V veliki večini primerov v Egiptu, Tuniziji in Turčiji so senčniki in ležalniki ob bazenih na voljo brezplačno, v večini primerov tudi na hotelskih plažah (ob vsakem opisu hotela smo te podatke opredelili). V Grčiji in na Cipru se senčniki in ležalniki na plaži skoraj vedno doplačajo, medtem ko so ob hotelskih bazenih z redkimi izjemami brez doplačila, vendar je število povsod omejeno. Seveda pa je potrebno upoštevati, da število senčnikov in ležalnikov ni enako kapaciteti  postelj v hotelu. Posebej v visoki sezoni jih ni vedno dovolj.
Kopalne brisače: V nekaterih hotelih prejmete ob prijavi v hotel tudi poseben kartonček za prevzem brisač. Naprošamo vas, da kartončka ne izgubite, saj je ob izgubi potrebno plačati strošek izgube kartončka.
Oddaljenost od plaže in drugih objektov: Navedbe v katalogu so informativne in predstavljajo samo približno oceno razdalje do plaže oziroma oddaljenost od morja, hoja ali vožnja je lahko zato daljša.
Prav tako je lahko oddaljenost v istem hotelskem kompleksu različna: v primeru hotelov na plaži, so nadstandardne sobe najbližje plaži, v primeru oddaljenih hotelov pa so le-te najbližje glavni zgradbi, bazenom, restavracijam ipd. Potrebno je upoštevati, da so lahko sobe zaradi velikosti določenih hotelskih resortov včasih precej oddaljene od plaže, recepcije, restavracije ipd.
Bazeni: Vodi v bazenih iz higienskih razlogov dodajajo kemikalije. Gostom z občutljivo kožo priporočamo, da se o tem posvetujejo s svojim zdravnikom ali bazenov ne uporabljajo. Voda se v bazenih sicer redno menjuje, kakovost vode pa je ob množični uporabi vsekakor slabša. V času menjave vode in čiščenja bazena le-tega ni možno uporabljati. Uporaba bazenov je omejena na obratovalni čas. V obratovalnem času je uporaba bazenov dovoljena ob upoštevanju pravil in na lastno odgovornost. Otroci so v bazenih lahko vedno samo ob spremstvu oz. nadzoru staršev.
Določeni hoteli nudijo ogrevane bazene (ob vsakem opisu hotela smo te podatke posebej opredelili). O tem ali se bazeni tudi dejansko ogrevajo in kakšna je temperatura, odločajo hotelirji sami. Napitnine so skoraj povsod pravilo in veseli jih bodo povsod. Če ste s storitvijo zadovoljni, običajno dodate od 5 do 10% k zaračunanem znesku. To velja tako za restavracije, bare, kot tudi voznike avtobusov, lokalne vodnike ipd. Še posebej so napitnine pričakovane v arabskem svetu, saj so velikokrat edini vir preživetja.
PREZASEDENOST HOTELA ALI DRUGEGA OBJEKTA NASTANITVE
V primeru prezasedenosti določenega hotela/objekta si pridružujemo pravico premestitve v hotel/objekt enakovredne ali višje kategorije. Seveda se zelo trudimo, da do tovrstnih sprememb ne bi prihajalo in v kolikor imamo podatek o prezasedenosti pravočasno, vas o nastali problematiki obvestimo pred odhodom. Žal včasih prezasedenosti kapacitet nastane v zadnjem hipu. V tem primeru vam lokalni agent na destinaciji uredi ustrezno nadomestno nastanitev.
DODATNI STROŠKI
Na nekaterih destinacijah v večini hotelov dodatne pijače (tudi pijače ob polpenzionu) ni potrebno poravnati takoj. Račun lahko podpišete, dodate številko vaše sobe in vaše ime s tiskanimi črkami. Skupni znesek poravnate na koncu vašega dopusta. Način plačila: gotovina (EUR, USD, EGP, TND, TRY). V vseh hotelih ne sprejemajo potovalnih čekov ali kreditnih kartic. Dodatno vam bodo zaračunali še davek. Pozanimajte se na blagajni v hotelu.
SPREMEMBE REZERVACIJ IN PODALJŠANJE BIVANJA
V takšnem primeru vas vljudno naprošamo, da se obrnete na našega predstavnika in vašim željam bomo poskušali ugoditi, seveda v kolikor bodo to dopuščala prosta mesta na letalu in/ali v hotelskih kapacitetah. Seveda je potrebno upoštevati, da lahko pride do dodatnih stroškov (stroški transferja, stroški stornacije v prvotno rezerviranem objektu, doplačila za drug hotel, stroški sprememb ipd.). Dodatne stroške je potrebno poravnati pri predstavniku na kraju samem, pred spremembo oziroma selitvijo. V kolikor na lastno željo prekinete vaše bivanje predčasno ali želite odpovedati preostanek letovanja, vam vračilo neizkoriščenih storitev ne pripada.
POTOVALNI DOKUMENTI IN VIZUMI
Vljudno vas naprošamo, da pravočasno preverite veljavnost potovalnih dokumentov. V kolikor je v katero od držav potreben še vstopni vizum, so pogoji in postopek za pridobitev vizuma opredeljeni v splošnih informacijah, ki so v ceniku pri vsaki državi posebej. Vsak potnik je za ureditev potovalnih dokumentov in njihovo veljavnost izključno odgovoren sam. V primeru odpovedi aranžmaja zaradi poteka veljavnosti potnega lista je potnik dolžan poravnati stroške odpovedi po lestvici, ki je navedena v splošnih pogojih. Ostale državljane vljudno naprošamo, da pri pristojnih konzulatih sami preverijo ali so za vstop v izbrano državo potrebni drugačni dokumenti ali potrdila oz. vnaprejšnje urejanja vizuma.
NAPAKE V KATALOGU IN CENIKU
Zelo se trudimo, da bi jih bilo čim manj in da bi bile vse cene, informacije in opisi pravilni. Zaradi velikega obsega pa do napak lahko pride, za kar se vam iskreno opravičujemo. Takoj, ko napako odkrijemo, o tem obvestimo vsa naša prodajna mesta ter pravilne podatke ponovno objavimo na naši spletni strani, ki je vedno posodobljena z vsemi novimi informacijami. Vljudno vas naprošamo, da vse podatke sproti preverjate na www.zaduso.si, če pa vam spletna stran ni dostopna, vam bomo vse  informacije z veseljem posredovali na vaš domači naslov ali preko elektronske pošte. V kolikor je napaka popravljena na naši spletni strani, s tem preneha veljavnost informacije v katalogu.

POSEBNI POGOJI ZA MLADI ZA DUŠO (MATURANTSKI IN ABSOLVENTSKI IZLETI)

Za MLADI ZA DUŠO – DUŠA ZA MLADE – veljajo posebni pogoji odpovedi in jih najdete pod rubriko

POTNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA PROGRAMA.
Potnik ob prijavi navede vse potrebne podatke in predloži dokumente, ki so zahtevani po programu potovanja, ter vplača akontacijo, kot je navedena v prijavnici, oz. na programu potovanja. Preostali del kupnine po pogodbi plača najpozneje 30 dni pred začetkom potovanja, oz. kakor je navedeno v ponudbi. V primeru, da preostalega dela kupnine potnik ne plača v roku, ki je opredeljen v ponudbi ali na prijavnici, organizator zadrži vplačano prijavnino.
Potnik ima pravico do odpovedi potovanja v poslovalnici, kjer se je prijavil. Veljajo izključno pisne odpovedi, organizator pa ima pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja, katerih višina je odvisna od datuma, ko je potnik predložil pisno odpoved.
TA Za dušo kot organizator potovanja ne prevzema odgovornosti za gibanje dijakov izven prostora, kjer bo (ali je bilo) organizirano dnevno in večerno dogajanje. Prosimo, da obvestite svojce o podrobnostih potovanja pred Vašim odhodom (pustite jim kopijo obvestila o odhodu, oz. telefonsko številko hotela, kjer boste nastanjeni)
NAPAKE V KATALOGIH
Zelo se trudimo, da bi jih bilo čim manj in da bi bile vse cene, informacije in opisi pravilni. Zaradi velikega obsega pa do napak lahko pride, za kar se vam iskreno opravičujemo. Takoj, ko napako odkrijemo, o tem obvestimo vsa naša prodajna mesta ter pravilne podatke ponovno objavimo na naših spletnih straneh, ki so vedno tekoče opremljene z vsemi novimi informacijami. Vljudno vas naprošamo, da vse podatke sproti preverjate na www.zaduso.si, če pa vam spletne strani niso  dostopne, vam bomo vse informacije z veseljem posredovali na vaš domači naslov ali preko elektronske pošte. V kolikor je napaka popravljena na naših spletnih straneh, s tem preneha veljavnost informacije v katalogu.
Cerklje na Gorenjskem, 02.05.2018

bowling pin gif nsfw blake lively nude leaked xxxpor.win masseur sneaks a glory hole pussy snack natalie reynolds onlyfans leaks, videos of strip tease sleep over gay porn xxnx.vip mom and son videos xxx nobara gets touched on train, try not to cum callenge twitch streamer has sex wifeporn.win forced gay sex porn nude pics of kaley couco

Običanjno odgovorimo v roku 24 ur, razen med vikendi. Vsa epošta se shranjuje korektno in zagotavljamo, da vas ne bomo zasipali z e-pošto.

Zahvaljujemo se vam za kontakt :)

Enter a Name

Enter a valid Email

Message cannot be empty